5 st tekniker till Stockholms Läns Sjukvårdsområde

Sista ansökningsdag 15 november 2020

Kompetensnivå: 2
Placeringsort: Stockholm
Omfattning: 100% av en heltid
Avtalstid: Löper under sexton (16) månader från och med att kontraktet har undertecknats av båda parter. SLSO har därefter ensidig rätt att förlänga kontraktet i upp till fyra (4) månader med valfritt antal konsulter.
Takpris: 535 SEK

Uppdragsbeskrivning

Avropet omfattar fem (5) resurskonsulter på heltid (100 % av heltidstjänst) för utförandet av beskrivet uppdrag. Uppdraget förväntas pågå enligt nedan angiven kontraktstid. Den exakta arbetstiden avgörs av behovet. Beläggningen kan alltså vara mer eller mindre än 100 % i perioder. Konsulten ersätts för faktisk arbetad tid. 

Installationsuppdraget omfattar i huvudsak 4500 analoga anknytningar fördelade på SLSO:s 700 enheter på 350 olika adresser, som ska ersättas. Installationerna utförs av två installationsteam med arbetsledning från SLSO telefonienhet. Resurserna från detta avrop fördelas i de två teamen. Beroende av antalet anknytningar på en adress kan teamen vid en installation vara på samma eller olika adresser. Inför en installation ansvarar teamen för förberedelser som kontroll av nödvändiga leveranser, konfiguration nätverksstatus, installationsinformation från verksamheten – under installationen ansvarar teamen fysisk installation och kontroll av funktion med minimal störning för verksamheten – efter installation ansvarar teamen för resthantering och administration i olika system. Installationerna är planerade att utföras tisdagar, onsdagar och torsdagar. Måndagar och fredagar används för förberedelser och resthantering. Installationer på större adresser kommer att utföras på obekväm arbetstid.  

Helpdeskresursen förstärker SLSO:s befintliga helpdesk för telefoni. Helpdesk agerar 1st-line i samtliga telefoni ärenden som inkommer från verksamheten. Helpdesk har öppettider vardagar 08.00-17.00. Helpdeskresursen ska tillträda omgående efter avtalstecknande.    

Skallkrav Installationskonsult (4 st)

 • Erfarenhet från liknande uppdrag
 • Kunskap kring telefoni och nätverk 
 • Social kompetens 
 • Konsulten ska behärska det svenska språket väl i både tal och skrift 
 • Körkort med lägst behörighet B 

Skallkrav Helpdesk (1 st)

 • Erfarenhet från liknande uppdrag
 • Kunskap kring telefoni och nätverk 
 • Social kompetens 
 • Konsulten ska behärska det svenska språket väl i både tal och skrift

Meriterande

 • Erbjuden konsult bör ha erfarenhet av IP-telefoni och mobiltelefoni samt vana vid projektarbete. 

Krav på anbud

 • Komplett ifylld Avropsförfrågan (se nedan)
 • CV ska styrka samtliga krav
 • Referensuppdrag

Ansökan

Ansökan skickas senast 15 november till avrop@r2m.se 

Bilagor

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop

Stäng meny