API Manager – Havs & Vattenmyndigheten

Sista ansökningsdag 2021-07-06

Placeringsort: Göteborg
Avtalsperiod: Uppstart 2021-08-30 och därefter i 3 månader med option på 2 månader
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Myndigheten håller på att införa en ny produkt för API Manager för att förbättra sin förmåga att hantera API:er. Produkten ska i drift kunna hantera intern och extern trafik. API:er ska kunna säkras upp genom autentisering och auktorisering. I uppdraget ingår arbete med att säkerställa funktionalitet och göra anpassningar i utvecklarportalen för att möta myndighetens krav och behov. I arbetet ingår också arbete med att designa API:er, dokumentera dessa samt utveckla bakomliggande tjänster.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

Se punkt 2 i Avropsförfrågan

Mervärdeskrav

Se punkt 2.6 , 2.7 , 2.8 , 2.9 i Avropsförfrågan

Krav på anbud

  • Matchning av kraven i egen bilaga
  • CV som styrker krav
  • Pris

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-07-06 här (OBS. Använd Referens CON-0002014 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop