Applikationsspecialist till Stockholms universitet

Sista ansökningsdag 17 november 2020

Avtalstid: 01 december 2020 – 30 juni 2021 med option på förlängning med upp till tre (3) månader.
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Applikationsspecialist till Stockholms universitets IT-avdelning – med inriktning mot IT-systemen inom delportföljen Utbildningsstöd.

Uppdraget innebär att verka som applikationsspecialist på de olika utbildningsstödssystem som finns inom förvaltningsorganisationens ansvarsområde.

Initialt är fokus i uppdraget att medverka i implementeringen av ett nytt Kursutvärderingssystem. Utöver detta uppdrag ingår det att arbeta som teknikspecialist/supportfunktion inom övriga Utbildningsstödssystem.

Supporten är riktad till användare (lärare, administratörer och studenter) och här ingår att demonstrera system, handleda användare på workshops och samarbeta med enheter på universitetet som utvecklar stöd till lärare.

I uppdraget ingår att löpande dokumentera och arbeta ta fram systemdokumentation av olika slag.

Ska-krav (obligatoriska krav)

 • Konsulten ska ha arbetet minst 3 år som applikationsspecilist
 • Konsulten ska ha minst 3 års erfarenhet av att vara superuser i system
 • Konsulten ska ha minst 3 års erfarenhet av att utbilda andra i system
 • Konsulten ska vara bra på att planera och följa upp
 • Konsulten ska ha god problemlösningsförmåga och snabbt kunna sätta sig in i problembeskrivningar
 • Konsulten ska ha erfarenhet av att skapa supportmaterial i text, bild, digitalt
 • Konsulten ska kunna hålla utbildningar/demonstrationer/genomgångar av applikationer inför olika användargrupper
 • Konsulten ska kunna uttrycka sig väl på svenska, både i tal och skrift
 • Konsulten ska ha en god analysförmåga och kunna bidra med förslag på förbättringar av befintliga system

Bör-krav

 • Konsulten bör vara flexibel och snabbt kunna anpassa sig till förändrade förutsättningar
 • Konsulten bör ha erfarenhet av teambaserade arbetssätt
 • Konsulten bör ha erfarenhet av att arbeta i en verksamhet som är i förändring

Krav på anbud

 • Pris per timme
 • Uppfyllnad av krav under punkt 8, använda bifogad bilaga “Ska-och-Bör-krav” för att motivera uppfyllnad av kraven
 • Anbud ska för varje krav på konsult innehålla motivering, dvs. en kortare beskrivning hur konsulten uppfyller kravet, gärna med referens till genomförda uppdrag i CV.
 • Anbud ska i bilaga innehålla CV där konsultens kompetens, erfarenheter och personliga egenskaper framgår.
 • Anbud ska i bilaga innehålla minst två (2) referenser med information om namn på företaget, kontaktuppgifter och vad uppdraget gällt.
 • Endast en kandidat per anbud

Ansökan

Ansökan skickas till avrop@r2m.se senast 17 november

Bilagor

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop

Stäng meny