BI utvecklare – Inera

Sista ansökningsdag 2022-01-13

Placeringsort: Stockholm / Distans enl. FHM
Avtalsperiod: 2022-01 till 2022-03 huvudsakligen, varierande över tid.
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Den efterfrågade business intelligence-utvecklaren ska bistå Inera med den planerade vidareutvecklingen. Arbetet kommer att ske både inom front end och back end -elen av löningen. Arbetet bedrivs i ett korsfunktionellt agilt team av självgående individer. Utveckling ske enligt de standarder som finns i projektet och utgå från standardfunktionalitet som finns i de produkter som används av Ineras Statistiktjänst.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

 • God erfarenhet av arbete med datalager och business intelligence
 • God erfarenhet av arbete med Microsoft sql server (SS)

Mervärdeskrav

 • Erfarenhet av Microsoft sql server Integration Services
 • Erfarenhet av Microsoft sql server Analysis Services (SSAS)
 • Erfarenhet av Microsoft PowerBI
 • Erfarenhet eller utbildning i Kimballs principer för datahantering

Krav på anbud

 • CV
 • Redovisa krav med hänvisning till uppdrag
 • Datum för tillgänglighet
 • Pris per timme i SEK
 • Ange ett referensuppdrag

Ansökan

Ansökan skickas senast 2022-01-13 här (OBS. Använd Referens CON-0002277 i ämne)

Bilagor

Kontaktperson

Milad Amjad
Milad Amjad
Business Coordinator
milad.amjad[a]r2m.se
073 370 95 27

Aktuella avrop