Datamodellerare/lösningsarkitekt till vår kund i Stockholm

Sista ansökningsdag 16 september 2020

Avtalstid: så snart som möjligt – 2020-12-31
Option: 3 gånger x 6 månader
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Stockholm

Uppdragsbeskrivning

Kunden söker en senior datamodellerare/lösningsarkitekt inom BI-området med mycket goda kunskaper inom datamodellering. Konsulten kommer att ha det övergripande ansvaret för modellering inom BI/DW området. En stor del i rollen är också att skapa nya datamodeller och implementera dem i
verksamheten. Konsulten kommer att ha ett nära samarbete med olika kompetenser inom kunden som analysavdelningen, arkitekter, utvecklare m.fl.

Arbetsuppgifter
Bidra med expertkompetens i framtagning av datalager för kunden genom att:

 • driva framtagandet datamodell
 • sätta principer, riktlinjer och arbetssätt för modelleringen, samt processer för att säkerställa dess efterlevnad
 • ta fram en datamodell för ett nytt datalager
 • diskutera, granska och besluta lösningsförslag
 • säkra att lösningarna följer fastställd strategi och är dokumenterade och publicerade

Ska-krav (obligatoriska krav)

 • ha arbetat med lösningar för datalager (minst 5 år)
 • ha arbetat med informations- och datamodellering (minst 5 år)
 • ha erfarenhet av standardiserade metoder för datamodellering och specifikt för datalagring,
 • ha arbetat i modelleringsverktyg (ex. Sparx Enterprise Architect)
 • ha erfarenhet/kunskap om Data vault och dimensionsmodellering
 • ha arbetat med ETL-verktyg, DWA-verktyg
 • ha erfarenhet/kunskap relationsdatabaser (t ex Oracle och Postgres)
 • kunna ta fram datamodeller utifrån en informationsmodell
 • kunna dokumentera lösningar och modeller
 • ha erfarenhet/kunskap om kravställa och implementera ett datalager från grunden
 • kunna vidareutveckla befintliga datalager
 • ha erfarenhet/kunskap tillämpning och användning av informationen i ett datalager
 • Akademisk examen med inriktning mot data- och systemvetenskap eller motsvarande.

Bör-krav

 1. Konsulten bör ha god kunskap om informationssäkerhet och behörighetsstyrning.
 2. Konsulten bör ha erfarenhet av politiskt styrd organisation.
 3. Konsulten bör ha en hög kompetens och trivas med att förklara komplexa tekniska samband på ett enkelt sätt även för en målgrupp som inte har en it-bakgrund
 4. Konsulten bör vara noggrann, effektiv och kommunikativ, ha hög social kompetens, initiativförmåga och god samarbetsförmåga

Krav på anbud

CV ska vara på svenska och stryka samtliga krav

Ansökan

Ansökan skickas till avrop@r2m.se senast 16 september

Kontaktperson

Kasem Ayache
Kasem Ayache
Ramavtal och partners
kasem.ayache[a]r2m.se
073 370 95 42

Aktuella avrop

Stäng meny