Frontendutvecklare- Svenska Spel

Sista ansökningsdag 26 februari 2021

Avtalstid: 2021-04-01 och 24 månader framåt
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Enligt FHM men vid justering av FHMs rekommendationer ska konsulten kunna vara på plats i Solna

Uppdragsbeskrivning

Se bilaga A1-ID037 nedan

Ska-krav (obligatoriska krav)

 • Minst fem (5) års erfarenhet Utveckling med Javascript,
 • Minst fem (5) års erfarenhet Utveckling med HTML
 • Minst tre (3) års erfarenhet Utveckling med CSS
 • Minst tre (3) års erfarenhet Utveckling med Webbramverk som t.ex Backbone.js och/eller angular och/eller React

Bör-krav

 • Erfarenhet och kunskap om agil systemutvecklingsmetodik
 • Mer än tre (3) års erfarenhet av Backbone.js
 • Mer än tre (3) års erfarenhet av Marionette.js
 • Mer än sex (6) månaders erfarenhet av Express/Node.js
 • Mer än ett (1) års erfarenhet av React
 • Mer än sex (6) månaders erfarenhet Handlebars.js
 • Mer än ett (1) års erfarenhet av automatiska Enhets/GUl-tester
 • Mer än ett (1) års erfarenhet från spelbranschen (‘gambling”).
 • Mer än 6 månaders erfarenhet av ES Lint alt. Google closure linter

Krav på anbud

 • Ifylld bilaga A1-ID037
 • CV ska vara på svenska och stryka samtliga krav
 • 2 Referensuppdrag
 • Pris

Ansökan

Ansökan skickas till avrop@r2m.se senast 26 februari

Bilagor

Kontaktperson

Kasem Ayache
Kasem Ayache
Ramavtal och partners
kasem.ayache[a]r2m.se
073 370 95 42

Aktuella avrop