Fullstack Systemutvecklare – Arbetsförmedlingen

Sista ansökningsdag 2021-12-01

Placeringsort: Stockholm
Avtalsperiod: 2022-01-03 till och med 2023-01-02 med option på 12 månader
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget innebär att du kommer att utveckla och anpassa nuvarande funktionalitet i våra befintliga systemstöd som stödjer Arbetsförmedlingens upphandlade tjänster.

Vi har två användargrupper: interna och externa användare (leverantörer). Utvecklingsarbetet sker löpande och vi arbetar agilt i teamen. Vi har en nära samarbete mellan tjänsteutveckling, utveckling och test vilket gör att förmåga att kunna kommunicera lösningsfokuserat med flera parter är viktig..

Utvecklaren implementerar och utvecklar funktionalitet för IT-stöd baserat på krav från verksamheten och en övergripande design som tagits fram av arkitekter.

Utvecklaren genomför enhetstester och integrationstester med andra system. Utvecklaren genomför även felsökning för att lösa komplicerade problem/fel. Vi arbetar också med tredje linjens support. Resultatet skall följa referensarkitekturen och vara förvaltningsvänligt.

I rollen skall du också genom ditt egna arbete inspirera och hjälpa dina kollegor i teamet att anamma principer och verktyg inom agil utveckling för en kulturell och kvalitetsmässig förbättring.

Framgångsfaktorer i rollen är ödmjuk och öppen hållning, och en förmåga att föra dialog och utveckla goda relationer inom och utanför teamet, samt en god kommunikativ förmåga muntligt och skriftligt.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

 • Konsulten ska ha minst 3 års dokumenterad erfarenhet av .NET-miljö med Visual Studio som förvärvats under de senaste 5 åren.
 • Konsulten ska ha minst 2 års dokumenterad erfarenhet av Java som förvärvats under de senaste 5 åren.
 • Konsulten ska ha minst 2 års dokumenterad erfarenhet inom Frontend-utveckling.
 • Konsulten ska ha erfarenhet av utveckling i stora och komplexa systemmiljöer, från minst 2 uppdrag.
 • Konsulten ska ha ha dokumenterat arbete vid större myndighet i minst 1 år.
 • Konsulten ska ha erfarenhet av agilt arbetssätt och erfarenhet av arbete i ett tvärfunktionellt Scrum-team

Mervärdeskrav

 • Konsulten bör ha erfarenhet av Fullstack utveckling.
 • Konsulten bör ha en god förmåga och intresse att sätta sig in i verksamhetskritiska handhavanden och processer.
 • Konsulten bör ha erfarenhet av DevOps.
 • Konsulten bör ha erfarenhet av teknikerna/verktygen FluentMigrator, TallPDF.NET Webpack, React, Jira, och erfarenhet av att införa och utveckla med hjälp av Continuous Integration och Continuous Deploy.
 • Konsulten bör ha erfarenhet av miljöer som Git, Bitbucket, Jenkins, Nexus
 • Konsulten bör ha erfarenhet av Web.Forms, Web.Api, Windows Service, MVC..NET/C#, PL/SQL, Javascript, jQuery, Bootstrap, Css, Java, Angular, Oracle SQL, Spring boot, Wildfly, Jboss, Selenium

Krav på anbud

 • Komplett ifylld Avropsförfrågan
 • CV som styrker samtliga krav

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-12-01 här (OBS. Använd Referens CON-0002207 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop