Informationsarkitekt – Skolverket

Sista ansökningsdag 2021-12-05

Placeringsort: Stockholm
Avtalsperiod: 2021-12-21 til och med 2022-06-30 med option på 3 gånger 6 månaders
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Skolverket önskar avropa en (1) erfaren informationsarkitekt till utvecklingen av de digitala nationella proven på plats hos Skolverket i Stockholm.
Konsulten kommer att inom projektet Digitala Nationella Prov ansvara för att förvalta och vidareutveckla informationsmodell, informationsflöden och övergripande informationsarkitektur för Skolverkets provtjänst. Arbetet kommer att till stor del utgå ifrån befintliga krav, men kommer även att kräva kompletterande kravarbete. I arbetet kommer konsulten att leda arbetsgrupper och samverka med medarbetare inom såväl projektet som Skolverkets linjeverksamhet, som exempelvis produktägare, arkitekter, verksamhetsrepresentanter, data- och informationssäkerhetsexperter samt it-arkivarier. Det kan även vara aktuellt med kontakter med andra myndigheter, representanter för skolor samt kommunala och privata skolhuvudmän.
Konsulten kommer även att ansvara för att löpande förankra och kommunicera informationsmodell och arkitektur inom och utanför projektet för att säkerställa samsyn och förståelse för informationshanteringen samt för att modeller nyttjas av och implementeras av projektets olika utvecklingsteam.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

 • Kompetensnivå 4
 • Tio (10) års dokumenterad och praktisk erfarenhet av informationsarkitektur och informationsmodellering.
 • Mycket god analys- och ledarskapsförmåga genom att ha tre (3) års erfarenhet av att leda målgrupper och intressenter inom motsvarande område.
 • Tre (3) års dokumenterad och praktisk erfarenhet av att ha arbetat med att analysera verksamhetens behov vad gäller information och informationsflöden.
 • Dokumenterad och praktisk erfarenhet av att hålla och leda workshops inom motsvarande område.
 • Mycket god förmåga att kommunicera, vara lyhörd samt samarbeta med olika intressenter.
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska då uppdraget kommer ha många kontaktytor

Mervärdeskrav

 • Erfarenhet från digitaliserings- och systemutvecklingsprojekt inom statliga myndigheter.
 • Erfarenhet av informationshantering inom skolsektorn.
 • Vana att beskriva informationsmodeller i Sparx Systems Enterprise Architect.
 • Erfarenhet av informationshantering i distribuerade system.
 • Erfarenhet och god förståelse för informationssäkerhet.
 • Erfarenhet och god förståelse för lagar och förordningar som offentlighets- och sekretesslagen (OSL) , arkivlagen och dataskyddsförordningen (GDPR).
 • Kunskap om och erfarenhet från kravhantering och analys av funktionella och icke- funktionella krav.
 • Erfarenhet från Skolverket (nationella prov, analys, verksamhetsutveckling m.m.)

Krav på anbud

 • Motivering av kraven i egen bilaga
 • CV där det tydligt framgår hur kraven avseende erfarenhet och kompetens uppfylls
 • Pris

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-12-03 här (OBS. Använd Referens CON-0002204 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop