Informationssäkerhetssamordnare/Dataskyddsombud – Botkyrka Kommun

Sista ansökningsdag 2021-10-28

Placeringsort: Botkyrka eller Distans
Avtalsperiod: 2021-12-01 – 2022-12-01 med option på 12 mån till 2023-12-01
Omfattning: 100% (50% vardera roller)

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget innebär att etablera ledningssystem för informationssäkerhet i enlighet med MSB:s metodstöd. Metodstöd för LIS (informationssakerhet.se).
· utveckling av metodstöd, utbildningar och verktygsstöd
· utforma och vidareutveckla ramverk och styrdokument samt säkerställa att kännedom och kunskap om dem förs ut i verksamheten genom att exempelvis genomföra workshops eller utbildningar
· genom kontinuerlig dialog med central informationssäkerhetsansvarig
bidra till ökad riskmedvetenhet och identifiering av sårbarheter
· leda riskworkshops och informationsklassningar
· praktisk och situationsanpassad rådgivning till kommunens förvaltningar och bolag
· omvärldsbevakning kring lagar, remisser, strategier och liknande styrdokument.
· coacha individer och team i frågor som rör informationssäkerhet för att erhålla en gemensam förståelse för frågan.

• Vara ett kunskapsstöd inom berörd förvaltning gällande dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.
• Övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.
• Rapportera till organisationens ledning om dataskyddsfrågor och organisationens brister och utvecklingsbehov.
• Tillsammans med sakkunniga inom berörda förvaltningar kravställa och arbeta för att införa säkerhetsskyddsåtgärder enligt lagstiftning inom dataskydd.
• Identifiera kompetensutvecklingsbehov, planera och genomföra utbildningar avseende dataskyddsförordningen och angränsande lagstiftning.
• Övervaka den interna efterlevnaden av organisationens strategi för dataskydd.
• Bistå i utredning av misstänkta dataintrång.
• Ge råd vid genomförande av konsekvensbedömning av dataskydd och övervaka genomförandet av den.
• Omvärldsbevakning och nätverkande/kunskapsinhämtning rörande personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen
• Fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten och vid behov genomföra förhandssamråd.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

  • Erfarenheter av samhällsbyggnadssektorn, kommunal verksamhet och kompetensnivå 4 (minst 9 års erfarenhet).
  • Konsulten ska ha dokumenterade kunskaper om projektledning, workshopfacilitering och internkommunikation.
  • För uppdraget krävs förståelse för informations- och systemarkitektur.

Krav på anbud

  • CV
  • Redovisa krav med hänvisning till uppdrag/tidsperiod
  • Önskat pris i SEK/H

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-10-28 här (OBS. Använd Referens CON-0002160 i ämne)

Bilagor

Kontaktperson

Milad Amjad
Milad Amjad
Business Coordinator
milad.amjad[a]r2m.se
073 370 95 27

Aktuella avrop