Säkerhetsspecialist – Folkhälsomyndigheten

Sista ansökningsdag 2021-07-16

Placeringsort: Stockholm
Avtalsperiod: 30 augusti 2021 till 31 december 2021 med option på 24 månader
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Folkhälsomyndigheten behöver förstärkning i sitt informationssäkerhetsarbete. Som informationssäkerhets specialist fungerar du som en specialiserad resurs i myndighetens informationssäkerhetsarbete. Det innebär att du kommer att arbeta praktiskt med att stödja verksamheterna med din kompetens inom hela informationssäkerhetsområdet, t.ex. med rådgivning, utbildning, stöd i arbete med informationsklassningar, riskanalyser och framtagande/utveckling av säkerhetsåtgärder för såväl dagligt arbete som upphandling och utveckling. Vidare kommer du också att vara ett stöd till verksamheterna i vardagliga frågeställningar inom informationssäkerhetsområdet. I ditt arbete kommer du att arbeta nära myndighetens informationssäkerhetsspecialist, säkerhetsskyddspecialist och våra it-säkerhetsspecialister enligt myndighetens styrande dokument för informationssäkerhet.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

Under de senaste 5 åren ska konsulten ha arbetat med och ha mycket goda kunskaper inom följande:

  • metoder och genomförande av informationsklassning och riskanalyser inom informationssäkerhetsområdet,
  • standarderna ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 27002,
  • tagit fram förslag på säkerhetshöjande åtgärder samt tillämpat säkerhetsåtgärder enligt ISO/IEC 27002,
  • planerat och genomfört workshops och internutbildningar inom informationssäkerhetsområdet,
  • aktuell lagstiftning som styr informationssäkerheten, såsom Dataskyddsförordningen, offentlighet- och sekretesslagen, Säkerhetsskyddslagen, m.fl.

Anbudsgivaren ska namnge utsedd konsult nedan och bifoga CV för denna. CV ska minst innefatta namn, utbildning, dokumenterad kompetens och erfarenhet.

Mervärdeskrav

Se punkt 1.10 i Allmän orientering

Krav på anbud

  • Redogörelse för ska & börkrav i egen bilaga
  • CV som styrker krav
  • 2 st referenser
  • Pris

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-07-16 här (OBS. Använd Referens CON-0002013 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop