IT-arkitekt BI till Transportstyrelsen

Sista ansökningsdag 22 februari 2021

Avtalstid: Uppdraget beräknas påbörjas 2021-03-12 och förväntas pågå t.o.m. 2023-03-11
Omfattning: 100%
Placeringsort: Örebro. Under rådande situation med Covid-19 kan efter överenskommelse med Transportstyrelsens kontaktperson arbete ske tillfälligt i Transportstyrelsens lokaler på annan ort.

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget innebär att arbeta med både projekt och förvaltning dvs ingå som en resurs i Transportstyrelsens förvaltningsobjekt Beslutsstöd. Förvaltningsobjektet arbetar agilt. Det agila teamet arbetar både med förvaltning och nyutveckling av BI-lösningar, vilket då innebär att man kan leverera till både den egna förvaltningen, andra förvaltningar samt till olika projekt.

I rollen kommer konsulten att tillsammans med andra BI-arkitekter arbeta med att förbereda uppdrag- och projektaktiviteter innan dessa läggs för utförande.

Konsulten ska ta fram beskrivning av det utvecklingsarbete som skall utföras av BI-utvecklare.

Konsulten kommer även behöva stötta utvecklarteamet kring deras arbete.
BI-arkitekterna förväntas även delta i strategiska frågeställningar inom Transportstyrelsen och komma med värdefull input.

Ska-krav (obligatoriska krav)

 • Nivå 4
 • Konsulten ska ha minst 10 års arbetslivserfarenhet av att arbeta med datalager enligt Kimballs metodik, dimensionsmodellering samt databasmodellering
 • Konsulten ska ha minst 2 års arbetslivserfarenhet av arkitekturarbete inom BI- området
 • Konsulten ska ha minst 2 års arbetslivserfarenhet av design av BI-plattformar, från referensarkitektur till implementation
 • Konsulten ska ha minst 4 års arbetslivserfarenhet av design av BI-lösningar, från kravhantering till implementation av lösningar
 • Konsulten ska ha minst 6 års arbetslivserfarenhet av utveckling på Microsoft BI- plattform med databas SQL Server samt 6 års arbetslivserfarenhet av komponenterna SQL integration Services (SSIS) och SQL Analysis Services (SSAS)
 • Konsulten ska ha arbetslivserfarenhet av Agilt arbetssätt

Mervärdes

 • Mervärde ges om konsulten har minst 2 års arbetslivserfarenhet av utveckling för att ta fram analyser och rapporter i Power BI
 • Mervärde ges om konsulten har minst 1 års arbetslivserfarenhet av Power BI Report Server (on-prem)
 • Mervärde ges om konsulten har minst 2 års arbetslivserfarenhet av Machine Learning eller Big data

Krav på anbud

 • Cv som styrker kraven i bilaga 4
 • Motivering av kraven i egen separat bilaga
 • Pris

Ansökan

Ansökan skickas till avrop@r2m.se senast 22 februari

Bilagor

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop