Lösningsarkitekt – Transportstyrelsen

Sista ansökningsdag 14 juni 2021

Placeringsort: Örebro
Avtalsperiod: 2021-08-16 och förväntas pågå t.o.m. 2023-08-16, med option på 2förlängningar på 12 månader
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Konsulten kommer främst att arbeta inom fordonsområdet, både i förvaltning och i områdets tillhörande projekt. Konsulten kommer ingå i den arkitekturfunktion som finns inom förvaltningsobjektet och vara delaktig i arkitekturstyrningen. Konsulten kommer både att arbeta övergripande i förvaltningsobjektet och i specifika uppdrag inom fordonsområdet.

Konsulten kommer även att delta i det stora förändringsarbetet med nytt Vägtrafikregistersystem som kommer vara centralt inom Transportstyrelsen under kommande år.
Konsulten ska ansvara för att realisera kraven från verksamheten i en teknisk design. Olika typer av tekniska förstudier kan också förekomma.

Konsulten kommer att vara delaktig i hela utvecklingsprocessen: analys, konstruktion, test och implementation. För att få förvaltningsbara system är dokumentation viktigt, och då ingår arbetsuppgiften att ta fram och uppdatera dokumentation för såväl arkitektur, hela lösningar som för tjänstekontrakt, integrationsspecifikationer och tjänstekartor.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

 • Konsulten ska vara certifierad IT-arkitekt enligt IASA CITA-S, DFK-CIA eller motsvarande
 • Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet av att arbeta som IT-arkitekt i stora projekt med komplexa distribuerade system med många integrationspunkter
 • Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet av att bygga lösningar med tjänsteorienterad arkitektur
 • Konsulten ska ha erfarenhet från minst 3 uppdrag av att arbeta åt myndigheter eller stora organisationer
 • Konsulten ska ha minst 5 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling med Visual Studio C# .Net
 • Konsulten ska ha minst 5 års arbetslivserfarenhet av MS SQL Server
 • Konsulten ska ha minst 1 års erfarenhetav ServiceBus teknik
 • Konsulten ska vara utbildad på Asyscos ramverk AMT och ha minst 2 års erfarenhet av systemutveckling och IT-arkitekturarbete på den plattformen

Mervärdeskrav

Se punkt 4.2.9.1

Krav på anbud

 • Beskriv hur kandidaten uppfyller kraven i egen bilaga
 • CV som styrker kraven
 • Pris

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-06-14 här (OBS. Använd Referens CON-0001984 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop