It-arkitekt – Transportstyrelsen

Sista ansökningsdag 2021-11-26

Placeringsort: Örebro / Norrköping
Avtalsperiod: 2022-01-10 till och med 2024-01-10
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Konsulten kommer att ingå som resurs i Transportstyrelsens förvaltningsobjekt Dataanalys och
kommer att arbeta med både projekt och förvaltning.
Förvaltningsobjektet arbetar agilt. Det agila teamet, som konsulten kommer att ingå i, arbetar både med förvaltning och nyutveckling av BI-lösningar. Vilket innebär att teamet kan komma att leverera till den egna förvaltningen, andra förvaltningar samt till olika projekt.
I rollen kommer konsulten att, tillsammans med andra It-arkitekter, arbeta med att förbereda uppdrag- och projektaktiviteter. Konsulten ska ta fram arkitektur- och lösningsförslag för det utvecklingsarbete som skall utföras av BI-utvecklare.
Konsulten kommer behöva stötta utvecklarteamet kring deras arbete.
It-arkitekterna förväntas även delta i strategiska frågeställningar inom Transportstyrelsen och komma med värdefull input. Inom uppdraget förväntas konsulten:

 • kunna jobba enligt ett agilt arbetssätt.
 • jobba och agera som teammedlem tillsammans med övriga medlemmar i beslutsstödsteamet.
 • ha eget driv och engagemang i de uppdrag som denna förfrågan avser.
 • ska kunna ta ett större ansvar i ett uppdrag och leda en gruppering.
 • att i god tid framföra sådant som hen uppfattar som risker för projektets/förvaltningens framgång till dess projektledare/förvaltningsledare.
 • att ha förmåga och intresse av att förstå den verksamhet för vilken beslutsstödet skall tas fram. Driven av
 • att den framtagna beslutsstödslösningen ska ge verksamheten största möjliga nytta.
 • kunna förstå hur utveckling av BI görs på bästa sätt så att beskrivningen av det som skall utföras blir av högsta kvalitet.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

Se punkt 4.2.6 i Krav och kriterier

Mervärdeskrav

Se punkt 4.2.7 i Krav och kriterier

Krav på anbud

 • Motivering av krav i egen bilaga
 • CV som styrker krav
 • Pris

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-11-26 här (OBS. Använd Referens CON-0002192 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop