IT-säkerhet till Transportstyrelsen

Sista ansökningsdag 25 november 2020

Avtalstid: 2021-02-01 – 2023-01-31
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Örebro

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget innebär att leda och utföra säkerhetsarbete inom FO BIS. Det innefattar att utföra kravinsamling, säkerhetsgranskningar och säkerhetstester av design, arkitektur, infrastruktur och applikationer, analysera hot och risker samt bistå med övrigt expertstöd inom säkerhetsområdet.

Exempel på områden är förvaltningsområden, projekt och servicedesk. Stödet sker i samband med frågor rörande brandväggsändringar, multisourcing, antivirus, spamhantering, loggkorrelering, certifikat, patchhantering och behörighetshantering vid avvägning mellan specialprogram eller standardprogram (fler områden inom it-säkerhet kan tillkomma).

Arbetet består till stor del i att finnas till hands och vara bollplank för att öka it-säkerhetsmedvetandet hos medarbetare. I arbetet ingår även att vara med vid intrångsutredningar och delta i myndighetens informationssäkerhetsarbete.

Ska-krav (obligatoriska krav)

Ange konsultens utbildningar och/eller konsultens erfarenhet med en kort beskrivning av genomförda uppdrag (där även uppdragsgivare framgår), som är relevanta för respektive krav och som styrker att kravet är uppfyllt.

  • Konsulten ska ha minst tio (10) års arbetslivserfarenhet inom it
  • Konsulten ska ha minst sju (7) års erfarenhet av operativt it-säkerhetsarbete, i enlighet med uppdragsbeskrivning i 1.6 i bilaga 1
  • Konsulten ska ha minst tre (3) års erfarenhet av att arbeta med it-brottsutredningar (it-forensic)
  • Konsulten ska ha erfarenhet av att arbeta med it-säkerhet i en stor och komplex organisation med höga informations- och it-säkerhetskrav, stora datamängder och samhällskritiska system inom offentlig sektor
  • Konsulten ska ha minst två (2) års erfarenhet av arbete med informationssäkerhet
  • Konsulten ska ha god förmåga att formulera sig i tal och skrift på svenska

Uppdragsstart

Uppdraget kommer att vara säkerhetsklassat vilket innebär att konsulten inledningsvis endast kommer kunna arbeta med uppgifter som inte är säkerhetsklassade, fram till dess att säkerhetsprövning med registerkontroll genomförts och godkänts. Beräknad tid för detta är ca en månader efter att tilldelning har skett.

Krav på anbud

  • Cv som styrker kraven i bilaga 4
  • Motivering för kraven i bilaga 4 i separat egen bilaga
  • Pris

Ansökan

Ansökan skickas till avrop@r2m.se senast 25 november

Bilagor

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop

Stäng meny