Javautvecklare till vår kund i Stockholm

Sista ansökningsdag 21 maj 2020

Roll: Senior javautvecklare
Omfattning: 100%
Avtalstid: 2020-06-09 — 2021-05-31 med möjlighet till förlängning
Placeringsort: Stockholm

Ska-krav (obligatoriska krav)

  • Konsulten ska som lägst motsvara de krav som ställs för kompetensnivå 4 i ramavtalet
  • Dokumenterad och praktisk erfarenhet av arbete som Backend utvecklare i projekt under ett par års tid
  • 3-års dokumenterad och praktisk erfarenhet av Springboot och/eller Docker
  • 3-års dokumenterad och praktisk erfarenhet av MYSQL eller liknande
  • 3-års dokumenterad och praktisk erfarenhet som Scrum Master
  • Dokumenterad och praktisk erfarenhet av att arbeta Agilt i enlighet med Scrum
  • Konsulten ska behärska svenska och engelska i både tal och skrift.

Bör-krav (mervärdeskrav)

a. Konsulten bör ha arbetat med automationstester och att förädla byggprocesser som Maven, Junit i minst ett tidigare projekt/uppdrag.
b. Konsulten bör ha arbetat med ramverk som SAML 2.0 och SCIM, liknande i minst ett tidigare projekt/uppdrag

Krav på anbud

  • CV som stryker att samtliga krav uppfylls
  • Ett referensuppdrag
  • Pris

Ansökan

Ansök senast 21 maj

Ansökan skickas till avrop@r2m.se

Bilagor

Kontaktperson

Kasem Ayache
Kasem Ayache
Ramavtal och partners
kasem.ayache[a]r2m.se
073 370 95 42

Aktuella avrop

Stäng meny