Junior informationssäkerhetsanalytiker – Skolverket

Sista ansökningsdag 2021-09-29

Placeringsort: Solna
Avtalsperiod: signering till 2022-06-30 med option på förlängning på 1+3 mån till 2022-09-30
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget innebär att tillsammans med myndighetens informationssäkerhetsfunktion och
arkitekturfunktion:

 • Utföra och dokumentera informationssäkerhetsanalys och informationsklassningsarbete inom
  myndigheten
 • Arbeta med processer för säkerhetsarbetet som riskhantering, kravställning av IT-stödet,
  incidenthantering med mera
 • Arbeta med informationsmodellering för myndighetens målarkitektur,
 • Avrapportera genomfört arbete

Konsulten ska vara behjälplig i aktiviteter inom områdena information och IT-säkerhet och
informationsarkitektur. Exempel på stödbehov:

 • Genomföra/leda workshops, riskanalyser och klassning av informationen
 • Inventera säkerhetsfunktioner i det befintliga IT-stödet
 • Genomföra kontroller utifrån informationssäkerhetsanalyser
 • Stödja projekt och förvaltningsobjekt med informationsmodellering
 • Implementera styrande dokument genom till exempel informationsinsatser, vägledning i
  införandet med mera

Ska-krav (Obligatoriska krav)

 • Minst kompetensnivå 2 inom liknande område enlighet med ramavtal
 • Minst ett (1) års erfarenhet av informationssäkerhetsarbete
 • Har erfarenhet av arbete med informationsmodellering
 • Erfarenhet av att analysera verksamhetsbehov tillsammans med verksamhetsrepresentanter
 • Erfarenhet av att ha tagit fram ett flertal begrepps- och/eller informationsmodeller
 • Erfarenhet av att genomföra och dokumentera workshops, i form av riskanalyser och
  informationsklassning
 • Erfarenhet av att arbeta med ledningssystem för informationssäkerhet (LIS

Mervärdeskrav

 • Relevant erfarenhet av informationssäkerhetsarbete enligt ISO 27000-serien
 • Erfarenhet av uppdrag inom utbildningsväsendet
 • Tidigare erfarenhet av uppdrag i politiskt styrd organisation, myndighet eller motsvarande

Krav på anbud

 • CV
 • Hänvisa krav till uppdrag/tidsperiod i CV
 • Ange ett (1) referensuppdrag.

-Kontaktperson, kort beskrivning av uppdraget och omfattning ska anges

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-09-29 här (OBS. Använd Referens CON-0002109 i ämne)

Bilagor

Kontaktperson

Milad Amjad
Milad Amjad
Business Coordinator
milad.amjad[a]r2m.se
073 370 95 27

Aktuella avrop