Konsult inom Jaspersoft till E-hälsomyndigheten

Sista ansökningsdag 24 september 2020

Placeringsort: Stockholm
Omfattning: 100%
Avtalstid: 2020-10-05 till 2020-11-15 med förlängning till 2021-04-30

Uppdragsbeskrivning

E-hälsomyndigheten använder mjukvaran Jaspersoft Studio för utveckling av rapportmallar som används för generering av PDF-er för interna och externa användare. Uppdraget består av, men begränsas inte nödvändigtvis till, följande uppgifter:

Verka som expertkompetens kring Jaspersoft studio

  • Analysera problem och behov
  • Ta fram lösningsförslag
  • Utföra beslutade ändringar i rapportmallarna

· Vidareutveckling av rapportmallarna

·Stöd i avvikelsehantering avseende applikationen. Uppdraget kan också komma att omfatta upplärning av personal på E-hälsomyndigheten i användning av Jaspersoft Studio. Uppdraget genomförs under kontorstid, helgfri vardag (myndighetens) 08.00-17.00. E-hälsomyndigheten uppskattar tidsåtgången för uppdraget till 520 timmar, inklusive en eventuell förlängning av avropsavtalet. På grund av pågående Corona-pandemi ska arbetet primärt ske på distans. Arbete på E-hälsomyndighetens kontor (Stockholm eller Kalmar) sker enligt överenskommelse och ska följa expertmyndigheternas gällande rekommendationer.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

  • Erbjuden konsult ska uppfylla kompetensklass 2 enligt ramavtalets kravbilaga avsnitt 7 inom området framtagande av rapportmallar.
  • Erbjuden konsult ska ha minst ett (1) års arbetslivserfarenhet av utveckling av rapportmallar i Jaspersoft Studio. Minst sex (6) månader av arbetslivserfarenheten ska vara förvärvad någon gång under den senaste fem (5)-årsperioden
  • Erbjuden konsult ska ha minst ett (1) års arbetslivserfarenhet av att analysera problem avseende rapportmallar, att föreslå lösningar och implementera dessa. Minst sex (6) månader av arbetslivserfarenheten ska vara förvärvad någon gång under den senaste tre (3)-årsperioden.

Bör-krav

  • Erfarenhet av utveckling i Jaspersoft Studio som innefattar användning av JSONQL
  • Erfarenhet av utveckling i Jaspersoft Studio som innefattar användning av subreports
  • Erfarenhet av nära samarbete med kravanalytiker och verksamhetsexperter
  • Erfarenhet av WCAG

Ansökan

Svara senast 24 september med CV som stryker att kraven uppfylls, pris samt ifylld avropsförfråga.

Ansökan skickas till avrop@r2m.se

Bilagor

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Sälj & rekrytering
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop

Stäng meny