Konsulttjänster för Platina och LTA till Spelinspektionen

Sista ansökningsdag 22 maj 2020

Roll: Konsulttjänster för Platina och LTA
Kund: Spelinspektionen
Omfattning: ca. 500 timmar per år
Avtalstid: 2021-01-01 t.om. 2022-12-31 med möjlighet till förlängning
Placeringsort: Distans

Uppdragsbeskrivning

Spelinspektionen har behov av konsulttjänster inom utveckling, installation, konfiguration, anpassning, projektledning, test, support, förvaltning och underhåll av Platina och LTA. Det kan även bli aktuellt med konsulttjänster för utveckling.

Ska-krav (obligatoriska krav)

Se punkt 9 i avropsförfrågan.

Mervärdeskrav

Se punkt 11 i avropsförfrågan.

Krav på anbud

  • Åtta (8) stycken CV för offererade konsulter enligt bilaga 5 CV-mall
  • Bilaga 2, Prisbilaga där samtliga poster är ifyllda

Ansökan

Ansökan skickas senast 22 maj till avrop@r2m.se

Bilagor

Kontaktperson

Kasem Ayache
Kasem Ayache
Ramavtal och partners
kasem.ayache[a]r2m.se
073 370 95 42

Aktuella avrop

Stäng meny