Krav och behovsanalys – Strålsäkerhetsmyndigheten

Sista ansökningsdag 27 september 2020

Avtalstid: så snart som möjligt – 2022-02-28
Nivå: 4
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Solna

Uppdragsbeskrivning

SSM:s behov är en fastställd behovsanalys och en funktionell kravspecifikation för den nya tekniska lösningen för tillståndsprövning SIWAT.

Uppdragets omfattning är 20-30 persondagar under 2020 och i början av 2021. Därefter ska konsulten även vara tillgänglig vid behov under resterande kontraktstid. Angiven omfatt-ning är endast en uppskattning och kan komma att ändras.

Konsulten förväntas kunna hjälpa SSM att definiera vilka krav och behov som behöver upp-fyllas i den nya tekniska lösningen för tillståndsprövning samt kan ta vara på digitalisering-ens möjligheter för myndigheten och dess kunder. Konsulten förväntas driva projektets ar-bete med definiering och framtagning av behovsanalys och funktionell kravspecifikation för den nya tekniska lösningen för tillståndsprövning SIWAT.

Ska-krav (obligatoriska krav)

 • Avslutad högskole- eller universitetsutbildning inom ett relevant ämnesområde, t.ex. civilingenjör inom IT, industriell ekonomi m.m.
 • 10 års erfarenhet av arbete med ledning, kravställning och behovsanalys i utvecklings- och implementeringsprojekt för olika typer av verksamhetsnära system och applikationer, företrädesvis inom offentlig förvaltning.
 • Erfarenhet av metoder kring insamling av krav och behovsanalyser både avseende funktionella och icke-funktionella krav samt användningsscenarier.
 • Erfarenhet av agila metoder/scrum inom systemutvecklingsprojekt
 • God kunskap om och erfarenhet av att arbeta med tillgänglighet och användbarhet i enlighet med lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service (EN 301 549 V2.1.2, WCAG 2.1.).
 • Erfarenhet av projektledning.
 • Erfarenhet av planering, genomförande och dokumentation av intervjuer, fokusgrupper, worskhops, fältstudier m.m
 • Erfarenhet av att ha arbetat i liknande miljöer, det vill säga en statlig organisation med hög akademisk nivå och stor andel experter

Krav på anbud

 • Ifylld Avropsförfråga
 • 2 st referenser (se Biaga 2 Referensbilaga)
 • CV ska vara på svenska och stryka samtliga krav

Ansökan

Ansökan skickas till avrop@r2m.se senast 27 september

Bilagor

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Sälj & rekrytering
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop

Stäng meny