Kravanalytiker – Skolverket

Ansökningar hanteras kontinuerligt

Placeringsort: Stockholm
Avtalsperiod: ASAP till och kan förlängas som mest till 2024-04-30 
Omfattning: 100%
Takpris: 850 SEK/H

Uppdragsbeskrivning

Vi söker en konsult till ett befintligt avtal vi har idag. Startdatum sker efter överenskommelse.

Konsulten kommer att stödja projektet Skolverkets tjänst för inloggning och användarhantering (SIA). Uppdraget utförs främst i Skolverkets lokaler, men under rådande omständigheter tillåts visst distansarbete i överenskommelse med uppdragsgivaren.

Skolverket utvecklar, i samarbete med andra myndigheter, en ny teknisk lösning för identitets- och behörighetshantering där SIA projektet implementerar en lösning för digital samverkan mellan Skolverket och samtliga huvudmän och skolor i Sverige samt svenska skolan utomlands.

Lösningen inbegriper:

 • Hantering av externa användare i Skolverkets provtjänst för digitala nationella prov som ska vara i produktion under 2023.
 • Utveckling av tjänster som ska kunna användas i en identitetsfederation.
 • Stödfunktion för federerad inloggning (federationsförbundet) som innebär att man använder skolans IT och IT support för åtkomst till provtjänsten.
 • Övervakning och monitorering samt avvikelsehantering för en välfungerande driftsäker tjänst.
 • API och e-tjänst för säker överföring av användaruppgifter mellan skolan och Skolverket Lösningen innebär att många olika leverantörer inom skolväsendet kommer att bygga integrationer mot Skolverket.

Ur ett informationsflödesperspektiv kan SIA projektet betraktas som en stödfunktion med syfte att möjliggöra överföring av personuppgifter från skolan till Skolverkets provtjänst.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

 • Minst kompetensnivå 3 inom liknande område enlighet med ramavtal
 • Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av kvalificerad kravhantering och kravanalys
 • Erfarenhet av att analysera verksamhetsbehov och dokumentera krav både i form av användningsfall, kravspecifikationer samt kan ta fram flöden
 • Kunskap om och erfarenhet av arbete med både funktionella och icke-funktionella krav
 • Dokumenterad erfarenhet av agilt arbetssätt.
 • Vana och god förmåga att hålla workshops
 • Konsulten ska behärska svenska i både tal och skrift

Krav på anbud

CV som styrker kraven ovan

Ansökan

Ansökan skickas till johan.rundqvist@r2m.se 

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop