Kravanalytiker – Skolverket

Sista ansökningsdag 18 november 2020

Avtalstid: Så snart som möjligt — 2021-04-30
Option: 6 x 6 månader med oförändrade villkor
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Solna

Uppdragsbeskrivning

Skolverket vill avropa en erfaren kravanalytiker som ska stödja projektet Skolverkets tjänst för inloggning och användarhantering (SIA). Uppdraget utförs främst i Skolverkets lokaler, men under rådande omständigheter tillåts visst distansarbete i överenskommelse med uppdragsgivaren.

Skolverket utvecklar, i samarbete med andra myndigheter, en ny teknisk lösning för identitets- och behörighetshantering där SIA projektet implementerar en lösning för digital samverkan mellan Skolverket och samtliga huvudmän och skolor i Sverige samt svenska skolan utomlands.

Lösningen inbegriper

 • Hantering av externa användare i Skolverkets provtjänst för digitala nationella prov som ska vara i produktion under 2023.
 • Utveckling av tjänster som ska kunna användas i en identitetsfederation.
 • Stödfunktion för federerad inloggning (federationsförbundet) som innebär att man använder skolans IT och IT support för åtkomst till provtjänsten.
 • Övervakning och monitorering samt avvikelsehantering för en välfungerande driftsäker tjänst.
 • API och e-tjänst för säker överföring av användaruppgifter mellan skolan och Skolverket.

Lösningen innebär att många olika leverantörer inom skolväsendet kommer att bygga integrationer mot Skolverket.

Ur ett informationsflödesperspektiv kan SIA projektet betraktas som en stödfunktion med syfte att möjliggöra överföring av personuppgifter från skolan till Skolverkets provtjänst.

Arbetsuppgifter

 • Ta fram och specificera funktionella och icke-funktionella krav både i form av användningsfall och kravspecifikationer.
 • Ta fram kravställning på infrastruktur, ställa krav på data, datakvalité och data flöden. Specificera integrationer till applikationer som ska använda tjänsten SIA.
 • Planera och leda workshops inom projektet.
 • Strukturera kravarbetet samt koordinera krav mellan delprojekt och linjeverksamheten på Skolverket.
 • Bistå med att ta fram dokumentation/underlag för extern kommunikation.

Personen kommer ha ett nära samarbete med produktägare, projektets arkitekt och testledare samt vara projektets expert inom kravområdet.

Ska-krav (obligatoriska krav)

 1. Minst kompetensnivå 3 inom liknande område enlighet med ramavtal
 2. Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av kvalificerad kravhantering och kravanalys
 3. Erfarenhet av att analysera verksamhetsbehov och dokumentera krav både i form av användningsfall, kravspecifikationer samt kan ta fram flöden
 4. Kunskap om och erfarenhet av arbete med både funktionella och icke-funktionella krav
 5. Dokumenterad erfarenhet av agilt arbetssätt.
 6. Vana och god förmåga att hålla workshops
 7. Konsulten ska behärska svenska i både tal och skrift

Bör-krav

 1. Erfarenhet av uppdrag i politiskt styrd organisation, myndighet eller motsvarande.
 2. Erfarenhet av och/eller förståelse för Federativ inloggning och standarder SAML, REST, SCIM.
 3. Teknisk förståelse om området IAM– identitets och åtkomsthantering
 4. Vara väl förtrogen med Jira.
 5. Kompetens att självständigt ansvara för, planera och genomföra aktiviteter.
 6. Är drivande, strukturerad och kan se helheten likväl som detaljerna.
 7. Anspråkslös och kan stötta olika typer av kompetenser och roller i projektet.
 8. God förmåga att kommunicera och vara lyhörd
 9. God samarbetsförmåga och kan samarbeta med olika intressenter.

Krav på anbud

 • Referensuppdrag enligt punkt 2.4. Referens
 • Beskriv hur bör-krav 1-9 uppfylls eller hänvisa till erfarenhet i CV
 • I CV ska det tydligt framgå att ska- och bör krav ovan avseende erfarenhet och kompetens uppfylls.

Ansökan

Ansökan skickas till avrop@r2m.se senast 18 november

Bilagor

Kontaktperson

Kasem Ayache
Kasem Ayache
Ramavtal och partners
kasem.ayache[a]r2m.se
073 370 95 42

Aktuella avrop

Stäng meny