Kravanalytiker till Skolverket

Sista ansökningsdag 13 aug 2020

Roll: Kravanalytiker
Kund: Skolverket
Omfattning: 100%
Avtalstid: 2020-09-09 — 2021-03-05 med förlängning på 3 x 6 månader
Placeringsort: Solna

Uppdragsbeskrivning

Beskrivning av uppdraget Skolverket vill avropa en erfaren kravanalytiker, på heltid, som ska stödja projektet Digitala Nationella Prov (DNP). Uppdraget utförs främst i Skolverkets lokaler, men under rådande omständigheter tillåts viss distansarbete i överenskommelse med uppdragsgivaren.

Projektet DNP är stort och omfattande och påverkar Skolverket, de lärosäten som konstruerar nationella prov och bedömningsstöd på uppdrag av Skolverket, samt samtliga huvudmän och skolor i Sverige.

Skolverket utvecklar en provplattform för digitala nationella prov som ska vara i produktion under 2022. Kravställningsarbetet har pågått sedan 2017 och efter upphandling av en provplattform pågår nu arbetet med att arbeta vidare med detaljering av krav och acceptanskriterier samt att löpande ta emot leveranser från leverantören och verifiera dessa gentemot kraven.

Arbetsuppgifter:
Att arbeta med den upphandlade provplattformen och dokumentera funktionella och icke-funktionella upphandlingskrav i mer detaljerade användningsfall och krav enligt Skolverkets riktlinjer för kravarbete.
Dels som underlag till leverantören, men också som underlag till arbete som behöver genomföras på Skolverket, t ex tester. Arbetet består vidare av att dokumentera verksamhetens behov i form av detaljerade krav/underlag för ändringsbegäran i de fall sådana krävs. Personen kommer ha ett nära samarbete med produktägaren samt vara projektets expert inom kravområdet.

Ska-krav (obligatoriska krav)

 1. Minst kompetensnivå 3 inom liknande område enlighet med ramavtal.
 2. Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av kvalificerad kravhantering och kravanalys.
 3. Dokumenterad erfarenhet av kravställning i samband med upphandlade standardsystem.
 4. Erfarenhet av att analysera verksamhetsbehov och dokumentera krav både i form av användningsfall, kravspecar och ändringsbegäran.
 5. Erfarenhet av agilt arbetssätt.
 6. Kunskap om och vana att hålla workshops tillsammans med verksamhetsrepresentanter och Produktägare.
 7. Kunskap om och erfarenhet av arbete med både funktionella och icke-funktionella krav, men tyngdpunkten skall ligga på funktionell kravställning.
 8. Konsulten ska behärska både svenska och engelska i både tal och skrift. Kravdokumentation och all kommunikation med leverantören är på engelska.

Bör-krav

Konsulten bör ha:
a. erfarenhet av uppdrag i politiskt styrd organisation, myndighet eller motsvarande.
b. vara väl förtrogen med Jira.
c. erfarenhet av att arbeta med krav mot extern leverantör.
d. kompetens att självständigt ansvara för, planera och genomföra aktiviteter.
e. god förmåga att kommunicera, vara lyhörd samt samarbeta med olika intressenter.

Referensuppdrag

Se punkt 2.1.6 i Bilaga 2. Kravspecifikation

Krav på anbud

 • Ifylld Bilaga 2. Kravspecifikation
 • Referensuppdrag
 • CV som stryker ovan ställda krav
 • Pris

Ansökan

Ansökan skickas senast 13 aug till avrop@r2m.se

Bilagor

Kontaktperson

Kasem Ayache
Kasem Ayache
Ramavtal och partners
kasem.ayache[a]r2m.se
073 370 95 42

Aktuella avrop

Stäng meny