Kravanalytiker – Trafikverket

Sista ansökningsdag 2021-10-21

Placeringsort: Borlänge
Avtalsperiod: 2022-01-01 till 2022-12-31 med option på 12+12 mån till 2024-12-31
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Konsulten kommer att ingå i förvaltningen för integrationer inom Trafikverkets IT-avdelning och ha uppgifter både inom förvaltningens utvecklingsprojekt och det dagliga arbetet.
Uppdraget innebär att samla in och ta emot olika typer av funktionella och icke funktionella krav för att sedan omvandla och specificera dessa krav till genomförbara aktiviteter. I arbetsuppgifterna ingår noggrann dokumentering genom hela processen.
I utvecklingsprojekten kommer konsulten att arbeta med kravbearbetning av de befintliga behov som projekten ska realisera.
I förvaltningen kommer konsulten att ha en roll som övergripande kravanalytiker och agera på de behov som kommer till förvaltningen. Det innebär bland annat att analysera de behov som dyker upp, både informella och formella behov, specificera vad de innebär och belysa vilka konsekvenser de får. Den här typen av behov kan gälla allt från behov av tekniska lösningar till behov kring arbetssätt eller processer.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

 • Konsulten ska ha minst 3 års erfarenhet av agil kravhantering.
 • Konsulten ska ha minst 3 års erfarenhet av kravinsamling i komplexa verksamheter.
 • Konsulten ska ha minst 3 års erfarenhet av att organisera och strukturera kravarbete.
 • Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet av kravarbete med komplexa
  och automatiserade system.
 • Konsulten ska ha minst 3 års erfarenhet av kravarbete inom tekniska utvecklingsprojekt.
 • Konsulten ska ha kunna modellering i något verktyg som till exempel Visio
  eller Enterprice Arcitecht.
 • Konsulten ska ha god kompetens inom dokumentation och kommunikation.
 • Konsulten ska vara självgående och drivande.
 • Konsulten ska ha egen MSDN-licens för Visual Studio med Team Foundation Server.

Krav på anbud

 • CV
 • Redovisa krav med hänvisning till uppdrag/tidsperiod
 • Ange ett referensuppdrag som genomförts senaste 2 åren

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-10-21 här (OBS. Använd Referens CON-0002137 i ämne)

Bilagor

Kontaktperson

Milad Amjad
Milad Amjad
Business Coordinator
milad.amjad[a]r2m.se
073 370 95 27

Aktuella avrop