Kurs – MySQL Performance Tuning till Stockholms universitet

Sista ansökningsdag 29 maj 2020

Roll: Kurs
Kund: Stockholms universitet
Avtalstid: kurs ska hållas någon gång under perioden 24 augusti 2020 – 31 oktober 2020
Placeringsort: Stockholm eller distans

Uppdragsbeskrivning

Syftet med avropet är att avropa MySQL Performance Tuning Ed 3 eller senare, för två (2) medarbetare vid Stockholms universitet, IT-avdelning.

Kursen som avropas ska lära medarbetarna hantera MySQL för den mest optimala prestandan. Medarbetarna ska även lära sig hur de bäst konfigurerar, övervakar och felsöker server och databaser med hjälp av en rad viktiga verktyg.

Ska-krav (obligatoriska krav)

MySQL Performance Tuning Ed 3 eller senare

 • Efter genomförd kurs ska medarbetarna lärt sig bland annat följande:
  • Förstå koncept för prestandajustering
  • Lärt sig faktorer som påverkar prestanda
  • Lärt sig och känna till ett antal prestandajusteringsverktyg
  • Lärt sig, använt och kan konfigurera Performance schema
  • Lärt sig att designa ett schema för optimal prestanda
  • Fått förståelse för hur MySQL optimerar frågor
  • Lärt sig att identifiera och åtgärda långsamma frågor
  • Lärt sig att identifiera maskinvarans prestandapåverkan

Krav på anbud

 • Pris

Ansökan

Ansökan skickas senast 29 maj till avrop@r2m.se

Bilagor

Kontaktperson

Kasem Ayache
Kasem Ayache
Ramavtal och partners
kasem.ayache[a]r2m.se
073 370 95 42

Aktuella avrop

Stäng meny