Lösningsarkitekt – Svenska Spel

Sista ansökningsdag 26 februari 2021

Avtalstid: start: 2021-03-15. Uppdraget uppskattas ta 10 månader, men tidsperioden kan komma att förändras. Option på 3 mån
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Enligt FHM men vid justering av FHMs rekommendationer ska konsulten kunna vara på plats i Solna

Uppdragsbeskrivning

Lösningsarkitekt för Retail kommer att ingå i Retail IT’s ledningsgrupp. Ledningsgruppen består även av en Teknisk Produktchef och två Tekniska Produktägare. Lösningsarkitekten ansvarar för att ta fram lösningsarkitektur för nya tjänster samt säkerställa att befintliga lösningar är implementerade och dokumenterade enligt Svenska Spels arkitekturella riktlinjer. Till sitt stöd har lösningsarkitekten i första hand Svenska Spels Lead Arkitekt för området Retail & Internal systems samt utvecklingsteamen inom Retail IT.  

Svenska Spel arbetar enligt agila principer och nya initiativ drivs genom hypotes, koncept och genomförandefas enligt vår interna utvecklingsmodell. Lösningsarkitekten arbetar med Retails initiativ i alla dessa faser, med fokus på koncept- och genomförandefas. Ett stort initiativ som kommer att ta mycket av lösningsarkitektens tid är ta fram ett nytt Extranät för Svenska Spels ombud.

Det är avgörande att Lösningsarkitekten är lösningsfokuserad med god kommunikativ förmåga och självständigt kan inspirera och leda arbetet framåt. Då Svenska Spels bakomliggande spelsystem och övrig arkitektur är komplex och lösningsarkitekten har kontakt med medarbetare från många olika områden, allt från Analys till Webbplattformar och externa leverantörer samt produktägare och affärsrepresentanter så är en bred IT-kompetens med erfarenhet av komplexa leveranser ett stort plus. Det är även en fördel med erfarenhet från Retailbranchen och lösningsarkitekten bör gilla att ta ansvar ända från krav till implementation och stimuleras av att arbeta i ett innovativt klimat med nya tekniker.

För att lyckas i denna roll och i detta uppdrag behöver lösningsarkitekten kunna demonstrera följande färdigheter:

 • Strukturerad med god förmåga att planera sitt eget arbete
 • God förmåga att arbeta i team med resurser från olika delar av verksamhet
 • Pragmatisk och lösningsorienterad
 • God kommunikativ förmåga och inspirerande att leda arbete framåt
 • Handlingskraftig, drivande och leveransfokuserad
 • Mycket god förmåga att sammanställa komplexa frågeställningar på ett övergripande och förståeligt sätt
 • Analytisk och noggrann

Ska-krav (obligatoriska krav)

 • Minst fem (5) års sammanlagd erfarenhet av systemutveckling
 • Minst tre (3) års erfarenhet av arbete som Lösningsarkitekt eller likvärdig roll
 • Minst två (2) års erfarenhet av lösningsdesign i system med höga prestandakrav (t ex stora e-handelslösningar, spelsystem eller banklösningar)
 • Erfarenhet av minst ett (1) uppdrag gällande lösningsdesign i extra och/eller intranät
 • Erfarenhet av minst ett (1) uppdrag gällande lösningsdesign i portallösning
 • Implementationserfarenhet av en (1) CMS-produkt

Bör-krav

 1. Erfarenhet av lösningsdesign i en REST-baserad arkitektur från minst ett uppdrag
 2. Implementationserfarenhet av mer än en (1) CMS-produkt
 3. Erfarenhet av lösningsdesign för Single Sign On (SSO), exempelvis mha SAML och oAuth2
 4. Erfarenhet av mer än ett (1) uppdrag gällande extra och/eller intranät
 5. Erfarenhet från IT-lösningar för detaljhandeln (Retail) i ett eller flera uppdrag
 6. Erfarenhet från implementation av lösningar för digitala reklamskärmar
 7. Erfarenhet från implementation av lösningar för självservice (touchskärmar)
 8. Erfarenhet av terminalutveckling och integration med hårdvaruenheter
 9. Erfarenhet från mer än ett (1) uppdrag av IT-lösningar för spelbranschen
 10. Minst tre (3) års erfarenhet av Linux
 11. Erfarenhet av versionshantering med Git och gitflow från minst ett uppdrag
 12. Minst två (2) års erfarenhet av continuous integration och continuous deployment 
 13. Minst två (2) års erfarenhet av Javautveckling
 14. Minst två (2) års erfarenhet av .Net utveckling i C#

Krav på anbud

 • Ifylld bilaga A1-ID038-Lösningsarkitekt-Retail
 • CV ska vara på svenska och stryka samtliga krav
 • 2 Referensuppdrag
 • Pris

Ansökan

Ansökan skickas till avrop@r2m.se senast 26 februari

Bilagor

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop