Lösningsarkitekt/tech lead – Arbetsförmedlingen

Sista ansökningsdag 2021-11-02

Placeringsort: Stockholm
Avtalsperiod: 2021-11-17 till och med 2022-05-16 med option på 6 månader
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Huvudsaklig uppgift är att ta fram och utveckla systemtekniska lösningar för att hantera kopplingar mellan QlikSense appar, visualiseringar och användargränssnitt/frontend på AF:s webbplats inom ramen för produkten Analysportalen. Social kompetens och förmåga att samarbeta är viktigt för att bli framgångsrik i denna roll.

Som lösningsarkitekt och tech lead finns det även behov av att dokumentera framtagna lösningar enligt den standard som finns. Konsulten ska också delta i förstudier, planeringsarbete och förbättringsarbete samt utreda, analysera och felsöka befintliga lösningar och flöden.

Arbetet sker i utvecklingsproduktteam tillsammans med applikationsutvecklare, UI designer och produktägare. Arkitekten/Frontendutvecklaren genomför även felsökning vid produktionsproblem. Resultatet skall följa referensarkitekturen och vara förvaltningsvänligt.

Ansvarsområdet omfattar:
• att uppsatta leveranser levereras i tid enligt releaseplan
• bra samarbetsförmåga och att arbeta effektivt
• eskalera till teamledare vid behov
• säkerställa att utvecklingen följer Arbetsförmedlingens systemutvecklingsmodell

Ska-krav (Obligatoriska krav)

  • Konsulten skall ha minst 3 års erfarenhet av webbutveckling och lösningsarkitektur med fokus på tekniker som Angular och Node JS.
  • Konsulten ska också ha minst 3 års erfarenhet av utveckling av backend och API:er.
  • Konsulten skall ha minst 3 års erfarenhet av att arbeta med komplexa lösningar som bygger på integration mellan olika teknikplattformar.

Ange referenskund, omfattning och tidsperiod angående ovanstående ska-krav.

Mervärdeskrav

  • Konsulten bör ha god erfarenhet av Open Shift och containerisering.
  • Konsulten bör ha erfarenhet från arbete på myndighet.
  • Konsulten bör vara kvalitetsmedveten och van vid att skriva robust och väl testad kod, vara van vid att ta ansvar för förbättringsarbete i team samt kunna prioritera vad som är viktigast, vara självgående, ha en stark samarbetsförmåga samt vara initiativtagande och drivande.

Krav på anbud

  • Komplett ifylld Avropsförfrågan (blåa fält)
  • CV som styrker krav

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-11-02 här (OBS. Använd Referens CON-0002163 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop