Lösningsarkitekt till Serviceförvaltningens IT

Sista ansökningsdag 20 oktober 2020

Omfattning: 100%
Avtalstid: 6 mån från och med att kontraktet har undertecknats av båda parter. Option på förlängning på 3 år med 1 år i taget.
Placeringsort: Stockholm
Nivå: 4
Takpris: 855 SEK/h

Uppdragsbeskrivning

Säkerställa att kundförfrågningar omvandlas till förankrade lösningsbeskrivningar och presalearbete i det löpande arbetet inom arkitektfunktionen SF IT.

Ska-krav (obligatoriska krav)

  • Arbetat med lösningsbeskrivningar och presalearbete
  • Erfarenhet av arkitekturverktyg, gärna EA sparx
  • Erfarenhet från att hantera GDPR i ett beslutsstöd
  • Erfarenhet från kommunal verksamhet och/eller offentlig förvaltning
  • Konsulten ska behärska det svenska språket väl i både tal och skrift

Bör-krav (mervärdeskrav)

Se punkt 4.3.1 i Avropsunderlaget

Krav på anbud

  • Komplett ifylld Avropsförfrågan
  • CV på offererad konsult där krav tydligt framgår
  • Referensuppdrag i separat bilaga där följande ska ingå, Beskrivning av referensuppdrag, Uppdragsgivare, Kontaktperson hos uppdragsgivare, Telefonnummer till kontaktperson, E-postadress till kontaktperson

Ansökan

Ansökan skickas till avrop@r2m.se senast 20 oktober

Bilagor

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop

Stäng meny