Lösningsarkitekt – Trafikverket Solna

Sista ansökningsdag 2021-07-20

Placeringsort: Solna
Avtalsperiod: 2021-09-16 till och med 2022-09-30 med option på förlängning på 6 + 6 månader
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Ansvarar för att framtagen systemteknisk lösning är förankrad i de krav som ställs på utveckling och drift gällande både mjuk- och hårdvara såväl på klientsidan som på serversidan. Ser till att valda tekniska lösningar resulterar i en implementering av ett system som svarar upp mot ställda krav samt att valda lösningar ansluter sig till val av systemarkitektur. Ansvarar således för den övergripande arkitekturen. Definierar också arkitekturmönster och modelleringsregler för analys och design, samt utvecklar i förekommande fall riktlinjer för design och konstruktion. Har god kunskap om de involverade systemen och de aktuella utvecklingsplattformarna.

Planerar realiseringen av IT-lösningar baserat på verksamhetens behovsbild och med förutsättningar från existerande IT-tjänster i organisationen. Ser till att den befintliga funktionaliteten återanvänds och säkerställer att de myndighetsövergripande arkitekturprinciperna och riktlinjer kring standarder följs i den tekniska arkitekturen.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

Konsulten ska ha arbetat minst 7 år med lösningsarkitektur
Konsulten ska ha 6 års erfarenhet av it-arbete inom större företag eller myndigheter,
i komplexa it-miljöer
Konsulten ska ha minst 6 års erfarenhet av integrationsarkitektur
Konsulten ska ha erfarenhet av arbete med kravinsamling
Konsulten ska ha en certifiering enligt Leading SAFe
Konsulten ska ha erfarenhet av hantering av säkerhets- och personuppgifter
i sina arkitketuruppdrag
Konsulten ska ha erfarenhet av logistik lösningar
Konsulten uttrycker sig väl på svenska i tal och skrift

Krav på anbud

  • Ifylld Avropsförfråga
  • CV som styrker krav
  • Pris
  • 1 referens som genomförts under de senaste 2 åren

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-07-20 här (OBS. Använd Referens CON-0002033 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop