Lösningsarkitekt – Trafikverket

Sista ansökningsdag 2021-07-21

Placeringsort: Borlänge
Avtalsperiod: 2021-10-01 till och med 2022-09-30 med option på förlängning på 6 + 6 månader
Omfattning: 80-100%

Uppdragsbeskrivning

Delta som lösningsarkitekt inom projektet MTLIV. MTLIV utvecklar nästa version av trafikinformations- och anläggningsstyrningssystem för Trafikverket samt migrerar från befintligt system.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Ansvara för att verifiera kodkvalitet och funktionalitet av systemet
 • Stödja arkitekturarbetet inom infrastruktur och säkerhet
 • Ta fram lösning för integrationstester mot anslutna anläggnigar samt stödja integrationstestarbetet
 • Ta fram lösning för integrationstester mot anslutna undersystem samt stödja integrationstestarbetet
 • Ta fram lösning för migrering av anläggningar och undersystem
 • Ta fram lösning för migrering av anläggningsdata samt stödja migreringsarbetet
 • Ta fram lösning för integration och test mot Förbifart Stockholm
 • Ta fram lösning för migrering och verifierng av åtgärdsplaner för anläggningar och undersystem
 • Ta fram och dokumentera tillämpningens arkitektur.
 • Förbereda för utvecklare samt stötta under projektets gång. Vara brygga mellan verksamhet och utvecklare.
 • Säkerställa att lösningar täcker funktionella och icke-funktionella krav.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

Se punkt 1.3 i Avropsförfrågan

Krav på anbud

 • Ifylld Avropsförfrågan
 • CV som styrker krav
 • Pris
 • 1 referens som genomförts under de senast 2 åren

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-07-19 här (OBS. Använd Referens CON-0002034 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop