Plattformsutvecklare – Sjöfartsverket

Sista ansökningsdag 2021-09-15

Placeringsort: Norrköping
Avtalsperiod: 2021-10-01 till 2022-10-01 med option på förlängning till 2023-04-01
Omfattning: 50-100%

Uppdragsbeskrivning

Sjöfartsverket har behov av en (1) konsult inom området Plattformsutvecklare. Konsulten kommer att ingå i ett team av personer som under 2021 har påbörjat arbete med att skapa en ny utvecklings-, test- och driftmiljö baserad på Linux som ett komplement till nuvarande Microsoftmiljöer.
Konsulten kommer från ett tidigt stadium att få vara med och bygga upp en ny miljö som succesivt växer fram och som skall vara hållbar över tid. Sjöfartsverket har skapat ett plattformsteam med olika kompetenser och som jobbar agilt. Exempel på arbetsuppgifter:

 • Linux; planering, installering, konfigurering, administrering, automatisering och dokumentering.
  Arbeta med IT-infrastrukturens design, säkerhet och prestanda samt kapacitet.
 • Arbeta med utveckling, drift, underhåll, support samt övervakning av IT-infrastrukturella servrar, dess applikationer och tjänster samt den tekniska plattformen.
 • Delta i release, incident- och problemhantering. Arbeta med kravinsamling, kravhantering och kravställning kopplat till drift, underhåll och support.
 • Ingå i ett tvärfunktionellt plattformsteam som arbetar med fokus på DevOps och automatisering
 • Vara med och ta fram Sjöfartsverket framtida containerplattform baserad på Docker med Kubernetes orkestreing eller liknande.
 • Automatisering av Configuration Management, releaseprocessen, integration, drift och underhåll.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

 • Minst 4 års erfarenhet av utvecklingsarbete med serverinfrastruktur och serverplattform i Linuxmiljö under de senaste 8 åren
 • Minst 2 års erfarenhet av Powershell, bash eller annat scriptspråk
 • Minst 2 års erfarenhet av tillämpning inom automatisering, t.ex. kontohantering, applikationsinstallationer etc.
 • Minst 2 års erfarenhet av DevOps metoder, verktyg och kultur eller motsvarande
 • Minst 3 års erfarenhet av Agil-utveckling i under de senaste 5 åren
 • Goda kunskaper i Svenska

Mervärdeskrav

 • Minst 2 års erfarenhet av kompetens inom CI/CD exempelvis med hjälp av Azure DevOps Server i form av att arbetat med release pipelines och automatiserade byggen.
 • Minst 2 år erfarenhet att arbeta med containers och orkestrering av containers
 • Minst 2 års erfarenhet nätdesign/nätadministration
 • Minst 2 år erfarenhet av IT-säkerhetsfrågor, identitestlösningar eller liknande
 • Minst 2 års erfarenhet av operations (drift) inom server och plattformar för komplexa miljöer och redundanta lösningar.
 • Minst 2 års erfarenhet med att arbeta med OpenSource mjukvara.

Krav på anbud

 • Bifoga CV
 • Motivera kraven och hänvisa till uppdrag i CV
 • Referensuppdrag som har utförts under de senaste fem (5) åren (se 1.14 i bilaga ”Avropsförfrågan” nedan)

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-09-15 här (OBS. Använd Referens CON-0002078 i ämne)

Bilagor

Kontaktperson

Milad Amjad
Milad Amjad
Business Coordinator
milad.amjad[a]r2m.se
073 370 95 27

Aktuella avrop