Problem Manager – Botkyrka Kommun

Sista ansökningsdag 2021-10-28

Placeringsort: Stockholm och Distans (ej enbart distans)
Avtalsperiod: 2021-11-01 – cirka 8-10 månader framåt med option på 3+3 månader
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning/Ska-krav

Problem manager ansvarar för att hantera problemprocessen enligt Botkyrkas modell vilken är baserad på ITIL best practices. Konsulten måste ha god kännedom om managementprocesserna enligt ITIL och ITSM.

Uppdraget innebär att säkerställa kontroll och kunskap om kända problem samt vilka risker dessa är förknippade med. Ansvaret innebär även att i samarbete med Incident Manager identifiera nya problem och säkerställa att dessa hanteras enligt rutin och prioriteras i förhållande till övriga kända problem. I rollen ingår även ansvar för att kontinuerligt förbättra processen.
Rollen tillhör gruppen Infrastruktur & drift, som är en del av enheten Digital utveckling.

Arbetsuppgifter
• Koordinera arbetet för att lösa kända problem inom organisationen och mot externa leverantörer
• Sammankalla och leda beslutande och rådgivande möten
• Ansvara för en ständigt uppdaterad sammanställning över samtliga kända problem
• Förstå och förmedla krav och risker som problemen innebär
• Följa upp arbetsinsatser kopplade till processerna
• Sammanställa, dokumentera och rapportera statistik kopplad till problemprocessen (KPI:er, SLA)
• Ge stöd till, avlasta och samarbeta med vår Incident Manager
Bidra till ständig förbättring avseende ITIL-processerna och uppföljning.

Mervärdeskrav

Erfarenhet av projektledning och förändringsledning

Krav på anbud

  • CV
  • Redovisa krav med hänvisning till uppdrag/tidsperiod
  • Ange ett (1) referensuppdrag

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-10-28 här (OBS. Använd Referens CON-0002162 i ämne)

Kontaktperson

Milad Amjad
Milad Amjad
Business Coordinator
milad.amjad[a]r2m.se
073 370 95 27

Aktuella avrop