Process- och verksamhetsutvecklare – Locum

Sista ansökningsdag 17 juni 2021

Placeringsort: Stockholm
Avtalsperiod: augusti 2021 till 2021- 12-31 med option ett (1) år + ett (1) år dock längst t om 2023-12-31 på
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Locum AB har ett pågående dokumenthanteringsprojekt (DHP) som nu har kommit till en fas där ett behov av en projektledare finns. Mer detaljerad information om projektet finns att läsa i bifogat dokument “Beskrivning av dokumenthanteringsprojektet (DHP)”

För att lyckas med uppdraget ska erbjuden konsult inneha tidigare erfarenhet av såväl processutveckling som förändringsledning inom offentlig dokumenthantering. För att bevisa uppfyllande av detta krav ska ramavtalsleverantören bifoga referensuppdrag som visar på två separata uppdrag där dokumenthantering i en projektledande befattning har utförts av erbjuden konsult. Uppdrag ska ha varit pågående under de senaste 5 åren.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

  • Kompetensnivå 4 enligt ramavtal SLL 1670
  • Erfarenhet av att se över/förändra processer, arbetssätt och rutiner för att systematisera dokumentation i offentlig verksamhet inklusive implementation i hela organisationen.
  • Erfarenhet av att utveckla, förbättra och förnya systemstöd för dokumenthantering i offentlig verksamhet.
  • Erfarenhet av att arbeta med ett agilt förhållningssätt och löpande leveranser

Krav på anbud

  • Motivering av kraven i egen bilaga
  • CV som styrker kraven
  • 2 st referensuppdrag (punkt 1.3)
  • Pris

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-06-17 här (OBS. Använd Referens CON-0001991 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop