Produktägare – Arbetsförmedlingen

Sista ansökningsdag 29 juni 2021

Placeringsort: Stockholm
Avtalsperiod: 2021-08-02 till och med 2021-12-31 med option på 1 år
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Produktägaren arbetar med ett eller flera tvärfunktionella agila utvecklingsteam som arbetar med nyutveckling och förvaltning av våra digitala tjänster för arbetsgivare.
Produktägaren prioriterar och leder teamet/teamens arbete med planering, utveckling och kvalitetssäkring av de digitala tjänsterna samt arbetet med ständiga förbättringar.

Vi vill bygga digitala tjänster som både följer våra verksamhetskrav, är omtyckta av våra användare och bygger på senaste tekniken. Produktägarens jobb att väga dessa perspektiv mot varandra och samtidigt få ut den digitala tjänsten så snabbt som möjligt på marknaden.

Som produktägare på arbetsförmedlingen ingår att hantera många interna och externa kontaktytor.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

  • Konsulten ska ha minst 2 års dokumenterad erfarenhet av arbete inom myndighet.
    Ange referenskund, omfattning, tidsperiod.
  • Konsulten ska ha minst 2 års dokumenterad erfarenhet i rollen produktägare
    Ange referenskund, omfattning, tidsperiod.
  • Konsulten ska ha minst 10 års dokumenterad erfarenhet av projektledning, chefskap eller annan ledarerfarenhet.
    Ange referenskund, omfattning, tidsperiod

Mervärdeskrav

Konsulten bör ha stor vana vid att
• arbeta i nära samarbete med IT.
• arbeta självständigt i utvecklingsprojekt.
• leda möten och att presentera lösningar och koncept inom projektteam och för intressenter.

Konsulten bör
• ha vana vid att, i samarbete med jurister, driva tekniska och legala frågor inom säkerhetsområdet.

Konsulten bör
• ha vana vid att sätta upp en testplan, skapa testdata och acceptanstesta.

Krav på anbud

  • Ifylld Avropsförfrågan
  • CV som styrker ska & börkrav
  • Pris

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-06-29 här (OBS. Använd Referens CON-0002008 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop