Produktägare – Statens skolinspektion

Sista ansökningsdag 2022-01-19

Placeringsort: Stockholm / Distans enl. FHM
Avtalsperiod: 2022-02-15 till 2022-06-30
Omfattning: 75-100%

Uppdragsbeskrivning

Skolinspektionen genomför för tillfället ett projekt för att ta fram ett nytt it-stöd för de ärendeflöden
som finns inom myndigheten. It-stödet är baserat på en standardplattform och uppdraget genomförs
av en huvudsaklig leverantör men med insatser från befintlig förvaltning.
Skolinspektionen har nu behov av konsultstöd till en roll liknande traditionell produktägare.
Konsultens närmaste kontaktperson hos Skolinspektionen är IT-chefen.
Den person vi söker kommer ha följande arbetsuppgifter:vara länken mellan verksamheten och IT
samordna kravställandet från verksamheten och ha helhetssyn över hela flödet
(kärnverksamhet och stödfunktionerna behov)

• koordinerar övriga verksamhetsspecialister inom myndigheten
• tar fram förslag på prioriteringar
• vid förändringar av krav – göra en strukturerad konsekvensanalys
• ta ägarskap över begreppsmodellen och hålla den uppdaterad
• hålla kommunikation med intressenter
• ta fram struktur för dokumentation, ledning och styrning inom produktägarens domän
• coacha framtida intern produktägare in i rollen

Ska-krav (Obligatoriska krav)

Kompetensnivå 4

 • It-projektledarerfarenhet, minst 5 år
 • Verksamhetsutvecklare, minst 5 år
 • Mycket god Erfarenhet av att leda och genomföra projekt inom offentlig sektor, gärna myndighet
 • Erfarenhet av att projekt med agil utveckling
 • Mycket god erfarenhet att dokumentera verksamhetens behov
 • Mycket god erfarenhet av att presentera resultat av uppdrag (presentationsteknik)
 • Mycket god kommunikativ förmåga på svenska (tal och i skrift)
 • God erfarenhet att skapa struktur för dokumentation, ledning och styrning
 • Erfarenhet av att coacha, utbilda och lära upp

Krav på anbud

 • CV
 • Ange två referensuppdrag som ska vara utfört senast under 2019 där första är inom statligt verk.
 • Pris per timme i SEK

Ansökan

Ansökan skickas senast 2022-01-19 här (OBS. Använd Referens CON-0002318 i ämne)

Bilagor

Kontaktperson

Milad Amjad
Milad Amjad
Business Coordinator
milad.amjad[a]r2m.se
073 370 95 27

Aktuella avrop