Projektledare – Arbetsförmedlingen

Sista ansökningsdag 29 juni 2021

Placeringsort: Stockholm
Avtalsperiod: 2021-08-16 till och med 2021-12-31 med option på 6 månader
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget innefattar projekt- och förändringsledning samt processkartläggning inom området e-arkiv och systemdokumentation.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

 • relevant projektledarutbildning samt certifiering IPMA-B / PMP eller motsvarande
 • dokumenterad erfarenhet av att arbeta som projektledare inom både IT och verksamhet och samverkan på operativ nivå
 • erfarenhet från att ha arbetat med myndighetövergripande uppdrag
 • erfarenhet att arbeta med externa leverantörer och avtal
 • erfarenhet från skannings/digitaliseringsrelaterade uppdrag
 • erfarenhet från dokumentationsstandards, både planering och införande

Uppfyllnad av samtliga ovanstående krav ska vara aktuella, dvs de ska ha uppfyllts de senaste 3 åren.
Ange referenskund, omfattning och tidsperiod angående ovanstående ska-krav.

Mervärdeskrav

 • Konsulten bör ha minst 3 års erfarenhet av att arbeta inom statlig eller annan icke-vinstdrivande organisation.
 • Konsulten bör ha förmåga att samarbeta effektivt med hela arbetslaget med representanter från IT- och verksamhet genom att delta i och leda arbetsmöten, workshops och andra tekniker.
 • Konsulten bör vara engagerad, noggrann, strukturerad och ansvarstagande.
 • Konsulten bör ha erfarenhet av att sätta upp mått och mätetal för mätning av effektivitet, produktivitet och kvalitet

Krav på anbud

 • Ifylld Avropsförfrågan
 • CV som styrker kraven
 • Pris

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-06-29 här (OBS. Använd Referens CON-0002002 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop