Projektledare – Folkhälsomyndigheten

Sista ansökningsdag 17 januari 2021

Placeringsort: Solna
Omfattning: 100% av en heltid
Avtalstid: 8 februari 2021 till och med 31 december 2021 med möjlighet för Folkhälsomyndigheten att förlänga avtalet med upp till 24 månader vid ett eller flera tillfällen. Avtalet kan vara giltigt som längst t.o.m. 31 december 2023.

Uppdragsbeskrivning

Till ett av Folkhälsomyndighetens mest prioriterade utvecklingsprojekt avropar vi nu en erfaren projektledare med god it-kunskap som vant rör sig i området mellan verksamhet och IT. Projektledaren kommer att leda ett projekt av utvecklare, testare samt interna och externa verksamhetsrepresentanter. Projektet befinner sig i slutfasen av genomförandet där vikten ligger på att planera, styra, leda och följa upp kvarvarande aktiviteter mot effektmålen. Projektledaren ska vara van att med lätthet sätta sig in i olika typer av verksamheter samt att leda agila utvecklingsteam. Projektledaren ska vara tydlig i sina förväntningar och ha ett coachande förhållningssätt.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

Den erbjudna konsulten ska ha:

 • 9-12 års erfarenhet som projektledare
 • Kompetens och erfarenhet av traditionella projektstyrningsmodeller och agila metoder
 • Mycket god kunskap och erfarenhet inom att leda agila utvecklingsteam Mycket god analytisk förmåga
 • Utbildning i ledarskap
 • Goda kunskaper i förvaltningsstyrning
 • God och tydlig kommunikationsförmåga
 • Goda kunskaper och erfarenhet av arbete i regelstyrda verksamheter. Mycket god förmåga i svenska språket, tal och skrift.

Bör-krav

1. Certifierad produktägare.
2. Certifierad förändringsledare.
3. Certifierad scrummaster.
4. Certifierad projektledare.

Krav på anbud

 • Redogör för ska-krav som finns i Allmän orientering, punkt 1.8 och bör-krav 1.11
 • Bifoga CV
 • 2 st Referensuppdrag
 • Pris

Ansökan

Ansökan skickas senast 17 januari till avrop@r2m.se 

Bilagor

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop