Projektledare IT – Trafikverket

Sista ansökningsdag 2021-12-03

Placeringsort: Borlänge
Avtalsperiod: 2022-01-01 till 2022-12-31 med option på förlängning på 12 mån till 2023-12-31
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Konsulten kommer att driva det slutgiltiga införandet av en integrationsplattform tillika ett CrossDomain Solution plattform. Konsulten kommer att ingå i förvaltningen för integrationsplattformar på Trafikverkets IT-avdelning, och vara drivande i teamet för deras systemlösning för IT-miljööverskridande integrationer. Uppdraget innebär att driva färdigställandet av projektet kring en CrossDomain Solution produkt samt följa upp och prioritera teamets arbete. I detta ingår att prioritera flöden och integrationer i integrationsplattformen, bland annat Trafikverkets message broker. Konsulten kommer även, tillsammans med övriga medlemmar i gruppen, se till att integrationsplattformens olika delar håller hög prestanda och säkerhet. I uppdraget ingår att hantera eskaleringar och jobba med prioritering av problem som uppstår, dels tillsammans med övriga systemspecialister och dels tillsammans med driftgrupperingar.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

Kompetensnivå 4 (minst 9 års erfarenhet)

  • Konsulten ska ha erfarenhet av projektledning av projekt resursbesatt med agila team.
  • Konsulten ska ha gedigen erfarenhet av XLPM.
  • Konsulten ska ha gedigen kunskap att jobba i TFS/Azure Dev Ops.
  • Konsulten ska ha erfarenhet av projektledning av projekt inom området  integrationsplattformar.

Krav på anbud

  • CV
  • Redovisa krav med hänvisning till uppdrag

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-12-03 här (OBS. Använd Referens CON-0002218 i ämne)

Bilagor

Kontaktperson

Milad Amjad
Milad Amjad
Business Coordinator
milad.amjad[a]r2m.se
073 370 95 27

Aktuella avrop