Projektledare Nivå 4 – Trafikverket

Sista ansökningsdag 2021-10-18

Placeringsort: Borlänge/Göteborg
Avtalsperiod: 2021-11-01 till och med 2022-10-31 med option på förlängning på 6 + 6 + 6 + 6 månader
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Trafikverket har identifierat ett behov av att genomföra en översyn av informationssäkerhetsarbetet kopplat till myndighetens passage- och tillträdeshantering samt därtill kopplade IT-lösningar. Bakgrunden är ett förändrat omvärldsläge samt förändrade krav till följd av bland annat ny lagstiftning.
Trafikverket har under våren 2021 inom ramen för ett projekt genomfört en analys för att identifiera nuvarande läge och behov av åtgärder. Ett antal förbättringsåtgärder har identifierats inom ramen för en stödprocess ”Försörja med mark och lokaler” där fysisk säkerhet, passage, access och behörighetshantering ingår.
Målet med åtgärderna är att åstadkomma en effektivare och mer ändamålsenlig passage- och tillträdeshantering inom Trafikverket samt därtill kopplade IT-lösningar.
Genomförandet av åtgärderna kommer att ske inom ramen för ett utpekat projekt med start hösten 2021.
Projektledaren som efterfrågas här, kommer att leda Delprojekt 2, vilket är den mer tekniknära leveransen till huvudprojektet (se bild nedan). Detta kommer att ske i nära dialog med Delprojekt 1 och huvudprojetket, men även med befintlig förvaltningsorganisation. Inom förvaltningsorganisationen pågår initiativ som kommer att vara en del av leveransen till detta projekt.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

  • Kompetensnivå 4
  • Konsulten ska ha minst åtta års erfarenhet av att ha arbetat med komplexa IT-projekt
  • Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av att leda projekt i större organisationer
    (minst 100 anställda) med en syselsättningsgrad av minst 50%.

Krav på anbud

  • Komplett ifylld Avropsförfrågan
  • CV som styrker krav

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-10-18 här (OBS. Använd Referens CON-0002128 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop