Projektledare Nivå 5 – Trafikverket

Sista ansökningsdag 2021-10-19

Placeringsort: Borlänge
Avtalsperiod: 2021-11-01 till och med 2021-12-31 med option på förlängning på 3 månader
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Arbetet innebär att förflytta organisationen(järnvägsavdelningen på IKT) från ett nuläge till ett nytt önskat läge. I arbetet tar man hänsyn till både människor och den nytta förändringen förväntas få. Det handlar om att organisera förändringsarbetet utifrån kunskapen om hur individer tar till sig förändring, men även att planera aktiviteter på organisationsnivå som stöttar individernas förflyttning.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

  • Kompetensnivå 5
  • Konsulten ska ha minst 8 års erfarenhet av strategi- och verksamhetsutvecklingsprojekt inom stora organisationer omfattande minst 1000 personer
  • Konsulten ska ha minst 8 års erfarenhet av att planera och genomföra effektiviseringsprojekt inom stora organisationer omfattande minst 1000 personer
  • Konsulten ska ha minst 8 års erfarenhet av att arbeta fram och implementera processförändringar inom stora organisationer
  • Konsulten ska ha agerat rådgivare till företagsledning inom stora organisationer
  • Konsulten ska ha stor erfarenhet av förändringsledning
  • Konsulten ska ha erfarenhet av förändringsledning inom statlig myndighet och IT organisationer

Krav på anbud

  • Komplett ifylld Avropsförfrågan
    CV som styrker krav

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-10-19 här (OBS. Använd Referens CON-0002131 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop