Qlikview konsult till Gotland region

Sista ansökningsdag 23 februari 2021

Avtalstid: Avrop från avtalet kommer att vara behovsstyrt och kan komma att avropas oregelbundet avseende tid och volym. Beräknad volym är 200-250 timmar/år.
Omfattning: 100%
Placeringsort: Distans

Uppdragsbeskrivning

Konsulten ska i samarbete med och på uppdrag av systemförvaltare för QlikView/Qlik Sense ta fram applikationer/grunder till applikationer som främst baseras på uppgifter ifrån journalsystemet (TakeCare). Andra system kan bli aktuellt.

Vidare ingår förändringar och vidareutveckling av befintliga QlikView/Qlik Sense-applikationer vilket sker tillsammans med systemförvaltare för QlikView/Qlik Sense samt att vara stöd i olika frågor som berör systemet.

Utformning av respektive uppdrag sker i dialog mellan systemförvaltare och den upphandlade konsulten utifrån en kravspec. Flera rapporter genererar data som skickas till nationella register, främst i XML-format.

Uppdraget kommer enbart ske på distans, åtkomst till system kommer att tillhandahållas. Exakt vilka applikationer som kommer att ingå i uppdraget specificeras inte i förfrågningsunderlaget utan i dialog med utvecklare/konsult.

Förändringar och konvertering av befintliga appar i QlikView till Qlik Sense kommer att behöva göras.

Ska-krav (obligatoriska krav)

 • Konsulten ska behärska det svenska språket väl i både tal och skrift
 • Högskoleutbildning eller motsvarande i programmering/systemutveckling
 • Minst 4 års erfarenhet av utveckling, driftsättning och drift av QlikView/Qlik Sense-lösningar i komplexa datamiljöer med höga krav på sekretess
 • Minst 4 års erfarenhet av arbete med SQL-databaser
 • Minst 2 års erfarenhet av att följa upp verksamhet inom hälso- och sjukvård
 • Minst 2 års erfarenhet arbete med data från journalsystemet TakeCare
 • Minst 2 års erfarenhet av XML – bygga XML-filer utifrån QlikView/Qlik Sense -applikation enligt specifikation från beställaren/SKR/ Vaccinationsregistret
 • Minst 2 års erfarenhet av programmering i Powershell.
 • Erfarenhet av Macro-script (Visual Basic) i QlikView
 • Erfarenhet av automatiserade överföringar via SFTP tjänst exempelvis rapportering till nationella register
 • Erfarenhet av Windows server 2012 och senare samt uppsättning av schemalagda jobb med bl a kommandoskript

Krav på anbud

 • Cv som styrker kraven i bilaga “Qlikview konsult”
 • Ifylld bilaga “Qlikview konsult”
 • Pris
 • 1 st referens som ska innehålla uppdragsgivare, kontaktinformation och beskrivning av uppdrag

Ansökan

Ansökan skickas till avrop@r2m.se senast 23 februari

Bilagor

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop