Senior Frontendutvecklare – Arbetsförmedlingen

Sista ansökningsdag 2021-12-01

Placeringsort: Stockholm
Avtalsperiod: 2022-01-03 till och med 2023-01-02 med option på 12 månader
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget innebär att du kommer att utveckla och anpassa nuvarande funktionalitet i våra befintliga systemstöd som stödjer Arbetsförmedlingens upphandlade tjänster.
Vi har två användargrupper: interna och externa användare (leverantörer). Utvecklingsarbetet sker löpande och vi arbetar agilt i teamen. Vi har en nära samarbete mellan tjänsteutveckling, utveckling och test vilket gör att förmåga att kunna kommunicera lösningsfokuserat med flera parter är viktig.

Utvecklaren implementerar och utvecklar funktionalitet för IT-stöd baserat på krav från verksamheten och en övergripande design som tagits fram av arkitekter.

Utvecklaren genomför enhetstester och integrationstester med andra system. Utvecklaren genomför även felsökning för att lösa komplicerade problem/fel. Resultatet skall följa referensarkitekturen och vara förvaltningsvänligt.

I rollen kommer du också genom ditt egna arbete inspirera och hjälpa dina kollegor i teamet att anamma principer och verktyg inom agil utveckling för en kulturell och kvalitetsmässig förbättring. Du kommer också få delansvar för att onboarda och coacha juniora kollegor.

Framgångsfaktorer i rollen är ödmjuk och öppen hållning, och en förmåga att föra dialog och utveckla goda relationer inom och utanför teamet, samt en god kommunikativ förmåga muntligt och skriftligt.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

 • Minst 5 års arbetslivserfarenhet som frontendutvecklare på heltid.
 • Dokumenterad erfarenhet av Angular 5+ i större uppdrag/projekt.
 • Konsulten ska ha erfarenhet av utveckling i stora och komplexa systemmiljöer, från minst 2 uppdrag.
 • Konsulten ska ha god förståelse för- och vana att arbeta utifrån best practices med Vanilla Javascript, HTML och CSS.
 • Konsulten ska vara van att arbeta med API:er samt ta fram nya API:er för att skapa kontakt mellan backend och frontend.

Konsulten ska kunna behärska:

 • RXJS
 • Tillgänglighet/WCAG 2
 • CSS3/SASS/SCSS
 • HTML5
 • REST
 • JSON
 • Kunskap om UX

Mervärdeskrav

Se rad 100-103 i bilaga Avropsförfrågan

Krav på anbud

 • Komplett ifylld Avropsförfrågan (blå rutor)
 • CV som styrker samtliga krav

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-12-01 här (OBS. Använd Referens CON-0002208 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop