Senior penetrationstestare – Folkhälsomyndigheten

Sista ansökningsdag 2021-07-21

Placeringsort: Solna eller Östersund
Avtalsperiod: 2021-09-01 till och med 2021-12-31 med option på 24 månader
Omfattning: 300-400 timmar för 4 system. Det kan bli aktuellt att testa fler system

Uppdragsbeskrivning

Syftet med avropet är bistå myndigheten med att genomföra penetrationstester.
Uppdraget består av att genomföra penetrationstester på 4 system inom myndigheten under 2021. Det kan bli aktuellt med fler liknande uppdrag efter att de 4 systemen är testade.
Projektstart uppskattas ske i början av september. Ett system testas i taget. Uppdraget ska genomföras på plats i Solna eller i Östersund, ort valfri. Uppskattning är 60-80 timmar per system.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

 • ha minst 2 års erfarenhet som IT-säkerhetsanalytiker och penetrationstestare
 • ha genomfört kvalificerade penetrationstester av system som är nåbara både via internt eget nät och externt (internet).
 • arbetet ska ha utförts hos organisationer med behov av skydd för stark skyddsvärd information såsom försvarsindustri, vård, myndigheter eller företag
 • kunna göra kvalificerade bedömningar av säkerhetsrisker för applikationer för att effektivt identifiera potentiella säkerhetsproblem och svagheter.
 • ha erfarenhet av white/grey och black box testning av system och källkod.
 • Dokumentera genomförda tester och resultat, samt ge rekommendationer till åtgärder
 • ha minst 5 års erfarenhet som IT-säkerhetsanalytiker och penetrationstestare samt vara certifierad inom minst en (1) av följande certifieringar: Offensive security (OSWP,OSCP och OSCE), GWPAT och GPEN. Certifieringen ska anges nedan.

Krav på anbud

 • Redogörelse för krav i egen bilaga
 • CV som styrker krav
 • Pris
 • 2 st referenser
 • Bevis på certifieringar (börkrav se ovan)

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-07-21 här (OBS. Använd Referens CON-0002040 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop