Site Reliability Engineer – Arbetsförmedlingen

Sista ansökningsdag 2022-01-19

Placeringsort: Stockholm
Avtalsperiod: 2022-02-01 till och med 2023-01-31 med option på 12 månader
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

En konsultresurs som är intresserad av Container-teknik, och som dessutom är en social person som uppskattar en kultur av självledarskap och inspireras av nya utmaningar och innovationer, är rätt för oss.
Uppdraget som Site Reliability Engineer Openshift innebär att vara som en länk mellan infrastruktur och systemutveckling. Arbetet innefattar:
– att effektivisera och automatisera processer och flöden genom att hands-on arbeta med tekniken vi använder inom DevOps
– att ge support och samarbeta med teamen i de verktyg och tekniken som används
Den närmsta tiden ingår följande aktiviteter i uppdraget:
1 – Migrering av applikationer från OCP3 till OCP4 Införa ArgoCD och Tekton-pipeline
2 – Se över säkerhetsförbättringar på applikationssidan, exempelvis
Vault för lösenord / Roterande lösenord. Lösning för att skanna images och rapportera status
3 – Lösning för att övervaka resursutnyttjande i kluster och presentera underlag

Ska-krav (Obligatoriska krav)

 • Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av CI/CD (Pipelines) i Docker- eller Kubernetesliknande miljöer.
 • Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av scripting med mångårig erfarenhet av Linux.
 • Konsulten ska ha minst 2 års dokumenterad erfarenhet inom DevOps, exempelvis som
 • utvecklare eller DevOps Engineer.
 • Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av arkitektroller som innefattat design och
 • dokumentation av infrastruktur.
 • Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av CNCF ecosystem (Cloud Native Computing
 • Foundation).
 • Konsulten ska behärska svenska språket i tal och skrift.

Mervärdeskravarbete inom svensk myndighet eller kommun.

 • arbete inom svensk myndighet eller kommun.
 • ekosystem kring Kubernetes med CI-verktyg, kodkvalitetsverktyg, image scanning och GitOps t ex Argo CD Dex
 • Ansible, PHP, Python eller Bash.
 • Openshift (3.x eller 4.x), F5 integration, ADFS SSO, VM Ware 7 integration
 • Microservices-arkitektur
 • att ha arbetat med onboarding och att stötta utvecklare att komma in på ny teknik i ekosystemet kring Kubernetes/Openshift

Krav på anbud

 • Motivering av kraven i egen bilaga
 • CV som styrker kraven
 • Pris

Ansökan

Ansökan skickas senast 2022-01-19 här (OBS. Använd Referens CON-0002319 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop