2 st Systemförvaltare – Riksdagsförvaltningen

Sista ansökningsdag 2021-10-25

Placeringsort: Stockholm
Avtalsperiod: 2022-01-01 till och med 2024-01-01 med option på 24 månader
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget omfattar främst linjearbete inom enheten it-produktion där konsulterna kommer att ingå i en grupp som jobbar med klientplattformen. Konsulterna kommer arbeta med applikationspaketering och behöver förstå hela arbetsflödet. Mjukvarudelen av klientplattformen är till största del Microsoft- baserad med den senaste tekniken. Tillsammans ansvarar gruppen för förvaltning, drift och support av RDF:s klientplattform. Verktyg som används idag för detta arbete är bl.a. Admin Studio, Application Manager, Microsoft Endpoint Configuration Manager (MECM) och Powershell App Deployment Toolkit (PSADT).

Konsulternas arbete kommer i huvudsak vara följande
• Paketering och distribution av applikationer
• Löpande förbättringar av förvaltning, drift och supportfrågor för att identifiera möjliga
förbättringar
• Validering och konflikthantering av MSI-paket
• Problemanalys, dvs. analysera incidenthistorik och utreda underliggande problem
• Dokumentation av tekniska lösningar och processer.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

Se punkt 3.2.1 till och med punkt 3.3.3 i bilaga Kravspecifikation

Krav på anbud

  • Motivering av kraven i egen bilaga
  • CV som styrker krav

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-10-22 här (OBS. Använd Referens CON-0002132 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop