Systemspecialist – Trafikverket

Sista ansökningsdag 2021-10-21

Placeringsort: Borlänge
Avtalsperiod: 2022-01-01 till 2022-12-31 med option på förlängning på 12+12 mån till 2024-12-31
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Konsulten kommer att ingå i förvaltningen för integrationsplattformar på Trafikverkets IT-avdelning, och vara drivande i teamet för vår systemlösning för IT-miljööverskridande integrationer.
Uppdraget innebär att utveckla och konfigurera flöden och integrationer i integrationsplattformen, bland annat vår message broker.
Konsulten är expertstöd i den förvaltande verksamheten och gentemot användaren. Indirekt stöd förmedlar konsulten genom tillhandahållande av “säker tillgänglighet” till data och funktion samt avseende förebyggande åtgärder och säkra förändringar i den tekniska miljön. I arbetsuppgifterna ingår dokumentering och beskrivning av rutiner såväl som anvisningar samt underhåll.
Konsulten kommer även, tillsammans med övriga medlemmar i gruppen, se till att integrationsplattformens olika delar håller hög prestanda och säkerhet. I uppdraget ingår att hantera incidenter och lösa problem som uppstår, dels tillsammans med övriga systemspecialister och dels tillsammans med driftgrupperingar.
Konsulten kommer att jobba med olika typer av integrationssystem och domänöverskridande integrationer. Fokus kommer dock att vara på vår meddelandebuss baserat på AMQP samt vår CDS-lösning. Det är därför meriterande om du har kunskaper inom detta samt Windows server och .NET. Du kan även komma att jobba med BizTalk, SQL och IIS.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

 • Konsulten ska ha erfarenhet av C#, Java.
 • Konsulten ska ha erfarenhet kring ActiveMQ eller annat message broker-system.
 • Konsulten ska ha kunskap om XML och json.
 • Konsulten ska ha erfarenhet av förvaltning och drift av applikationer i Windowsmiljö.
 • Konsulten ska ha egen MSDN-licens för Visual Studio med Team Foundation Server.

Mervärdeskrav

 • Konsulten bör ha erfarenhet av nätverk, domäner och brandväggar.
 • Konsulten bör ha erfarenhet av arbete med integrationsplattform.
 • Konsulten bör ha erfarenhet av Azure DevOps.
 • Konsulten bör ha erfarenhet av säkerhetslösningar.

Krav på anbud

 • CV
 • Redovisa krav med hänvisning till uppdrag/tidsperiod
 • Ange ett referensuppdrag som genomförts senaste 2 åren

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-10-21 här (OBS. Använd Referens CON-0002138 i ämne)

Bilagor

Kontaktperson

Milad Amjad
Milad Amjad
Business Coordinator
milad.amjad[a]r2m.se
073 370 95 27

Aktuella avrop