Systemutvecklare – Arbetsförmedlingen

Sista ansökningsdag 2021-11-04

Placeringsort: Stockholm
Avtalsperiod: 2021-12-01 till och med 2022-11-30 med option på 12 månader
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Utvecklaren utvecklar och implementerar funktionalitet för IT-stöd baserat på krav från verksamheten och en övergripande design som tagits fram av arkitekter.

Utvecklaren genomför enhetstester och integrationstester med andra system. Utvecklaren genomför även felsökning för att lösa komplicerade problem/fel. Resultatet skall följa referensarkitekturen och vara förvaltningsvänligt.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

 • Dokumenterad erfarenhet av Javascript, JavaEE, AngularJS samt kännedom om tekniker som OpenShift, Containers eller liknande.
 • Erfarenhet av diarieföring.
 • Dokumenterad erfarenhet av Testdriven utveckling & Agil systemutveckling

Ange referenskund, omfattning och tidsperiod angående ovanstående ska-krav.

Mervärdeskrav

 • Konsulten bör ha kunskap och praktisk erfarenhet av REST
 • Konsulten bör ha kunskap och praktisk erfarenhet av SQL
 • Konsulten bör ha kunskap och praktisk erfarenhet av Maven
 • Konsulten bör ha kunskap och praktisk erfarenhet av Git
 • Konsulten bör ha kunskap och praktisk erfarenhet av Wildfly
 • Konsulten bör ha kunskap och praktisk erfarenhet av Spring boot
 • Konsulten bör ha kunskap och praktisk erfarenhet av Hibernate
 • Konsulten bör ha kunskap och praktisk erfarenhet av Liquibase
 • Konsulten bör ha kunskap och praktisk erfarenhet av integrationer via WebServices
 • Konsulten bör ha kunskap och praktisk erfarenhet av Scrum
 • Konsulten bör ha kunskap och praktisk erfarenhet av Jenkins & Bitbucket.
 • Konsulten bör ha kunskap och praktisk erfarenhet av Linux
 • Konsulten bör ha förmåga att samarbeta effektivt med hela arbetslaget genom att delta i och leda arbetsmöten.
 • Konsulten bör vara engagerad, noggrann, strukturerad och ansvarstagande.
 • Konsulten bör ha förmåga att självständigt driva och genomföra ett eget arbete.

Krav på anbud

 • Komplett ifylld Avropsförfrågan
 • CV som styrker samtliga krav

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-11-03 här (OBS. Använd Referens CON-0002165 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop