Systemutvecklare ICC – Region Jönköping Län

Sista ansökningsdag 2021-10-14

Placeringsort: Region Jönköping
Avtalsperiod: Omgående till 2022-06-30 med option på förlängning på 5 x 3 mån
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Inom IT-centrum har vi ett team bestående av fyra systemutvecklare/IT-arkitekter som arbetar med
integrationer, ICC. Vi behöver fylla på den här gruppen, då antalet integrationer ökar samt att vi har
en stor pågående uppgradering av Mule-plattformen, vilket berör många av våra viktiga system i
verksamheten. ICC har en viktig uppgift i att både upprätthålla och förvalta befintliga integrationer
och utveckla nya samt underhålla integrationsplattformen. Teamet inom ICC har ett nära samarbete
med övriga förvaltningsgrupper inom IT-centrum samt olika projekt.
IT-konsulten får låna utrustning från IT-centrum.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

Relevant IT-utbildning.

• Dokumenterad god erfarenhet av att bygga integrationer.
• God erfarenhet av arbete med Muleplattformen.
• Systemutvecklare, minst kompetensnivå 3.

Mervärdeskrav

• Erfarenhet av att delta i en uppgradering av Mule-plattformen.
• God erfarenhet av att ha jobbat efter den agila arbetsmetodiken.

Krav på anbud

  • CV
  • Redovisning av krav samt hänvisning till uppdrag/tidsperiod
  • Önskat pris i SEK/H

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-10-14 här (OBS. Använd Referens CON-0002145 i ämne)

Bilagor

Kontaktperson

Milad Amjad
Milad Amjad
Business Coordinator
milad.amjad[a]r2m.se
073 370 95 27

Aktuella avrop