Systemutvecklare Java EE – Skolverket

Sista ansökningsdag 2021-11-18

Placeringsort: Stockholm
Avtalsperiod: 2022-01-10 fram till 2022-12-31 och kan förlängas till 2025-12-31
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Skolverket önskar avropa en (1) senior Java EE systemutvecklare (Nivå 4) med djup kunskap i Oracle Fusion Middleware på plats hos Skolverket i Stockholm.
Konsulten kommer att ingå i ett team av medarbetare på enheten för utveckling och förvaltning (VUF) som hanterar myndighetens olika förvaltningsuppdrag och utvecklingsprojekt.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

 • Kompetensnivå 4 (minst 9 års erfarenhet)
 • Fem (5) års dokumenterad och praktisk erfarenhet av Oracle SOA Suite.
 • Fem (5) års dokumenterad och praktisk erfarenhet av Oracle Business Process Management
  Suite.
 • Tre (3) års dokumenterad och praktisk erfarenhet av Oracle Service Bus.
 • Praktisk erfarenhet av Oracle Application Development Framework.
 • Praktisk erfarenhet av av Oracle Webcenter Portal. f. Praktisk erfarenhet av Oracle WebLogic Server.
 • Erfarenhet av att arbeta iterativt, ofta med korta intervaller enligt en agil metod, företrädesvis Scrum, med vana att aktivt delta i iterationsplanering.

Mervärdeskrav

 • Praktisk erfarenhet av migreringsarbete mellan Oracle Database 11g till Oracle Database 12c
 • Praktisk erfarenhet av Apache Formatting Objects Processor (XSL-FO).
 • Praktisk erfarenhet av integrationer mot Oracle Webcenter Content Server.

Krav på anbud

 • Redogörelse för hur konsulten möter krav i egen bilaga
 • CV som styrker krav
 • Pris per timme

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-11-18 här (OBS. Använd Referens CON-0002183 i ämne)

Kontaktperson

Johan Rundqvist
Johan Rundqvist
Ramavtal och partners
johan.rundqvist[a]r2m.se
073 370 95 19

Aktuella avrop