Systemutvecklare Java – Mittuniversitetet

Sista ansökningsdag 2021-09-22

Placeringsort: Mittuniversitetet / Distans
Avtalsperiod: 2021-10-01 till 2021-11-15.
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Arbetet med att ändra denna tjänst innebär bl.a. följande:
Checka ut java-kod och utveckla denna i en utvecklingsmiljö av eget tycke och smak. (den befintliga
kodbasen finns i ett internt repository/Gitlab).
Jobba mot Ladok’s API:er.
Jobba med ActiveMQ köer.
Jobba med XML objekt samt ev. JSON.
Första delen av exporten sker från en .NET plattform (Atlas) så viss kunskap om detta är bra att ha.
Om arbetet löper på bra med Atlas exporten finns det även en del REST tjänster som behöver åtgärdas.
Dessa är utvecklade i Java och liknar Atlas exportens förutsättningar förutom att vi för REST använder Open
API (Swagger) som dokumentationsteknik. Alla beskrivna java tjänster körs som Windows tjänster i Windows server miljö. Mittuniversitetet använder Open JDK samt Spring Boot.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

  • 1-3 års erfarenhet
  • Självgående
  • Java
  • Laravel
  • Erfarenhet av liknande uppdrag
  • Avslutad gymnasieutbildning
  • Goda kunskaper i svenska och engelska

Krav på anbud

  • CV
  • Motivera krav och hänvisa till uppdrag i CV

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-09-22 här (OBS. Använd Referens CON-0002091 i ämne)

Bilagor

Kontaktperson

Milad Amjad
Milad Amjad
Business Coordinator
milad.amjad[a]r2m.se
073 370 95 27

Aktuella avrop