Systemutvecklare – Lantmäteriet

Sista ansökningsdag 2021-11-09

Placeringsort: Gävle
Avtalsperiod: 2022-01-15 – 2023-01-31
Omfattning: 100%

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget gäller systemförvaltning och vidare/ny -utveckling av några applikationer. Det kan även tillkomma ytterligare applikationer till teamet. Vissa av applikationerna är verksamhetskritiska vilket vid något tillfälle kan innebära arbete utanför kontorstid. Personen kommer att, tillsammans med andra konsulter och anställda i teamet, ta ansvar för förvaltning av applikationer inom förvaltningsobjekten Fastighetsbildning och Geodata Fastighet. Idag består teamet av 6 st medarbetare (konsulter och anställda). Teamet arbetar verksamhetsnära och har daglig kontakt med verksamheten. De arbetar tvärfunktionellt och enligt agila metoder. Medarbetarna i teamet jobbar med alla delar som krävs för att tillsammans med verksamheten leverera relevanta systemstöd.
Lantmäteriet har hög automatiseringsgrad både vad gäller tester och deploy. Kompetensöverföring förväntas ske löpande och det kan även bli aktuellt för arbete i annat team inom Systemutveckling.

Tjänsten är säkerhetsklassad i nivå 2 vilket innebär att Leverantören ska teckna
Säkerhetsskyddsavtal (SUA-avtal) på nivå 2 och konsulten måste vara svensk medborgare samt
genomgå en säkerhetsprövning innan uppdraget påbörjas.
För att Kontrakt ska vara giltigt ska även personer i ledande ställning på företaget, VD och
Säkerhetschef, genomgå en säkerhetskontroll på nivå 3 om dessa inte kommer att delta i eller ta del
av uppgifter inom uppdraget. Annars ska även dessa genomgå säkerhetskontroll enligt nivå 2.

Ska-krav (Obligatoriska krav)

Kompetensnivå 3
  • Konsulten ska ha mycket god kunskap om och mycket god erfarenhet av Java
  • Konsulten ska ha god kunskap om Webbutveckling.
  • Konsulten ska ha god kunskap om GIT

Krav på anbud

  • CV
  • Redovisa krav med hänvisning till uppdrag/tidsperiod

Ansökan

Ansökan skickas senast 2021-11-09 här (OBS. Använd Referens CON-0002167 i ämne)

Kontaktperson

Milad Amjad
Milad Amjad
Business Coordinator
milad.amjad[a]r2m.se
073 370 95 27

Aktuella avrop